Роздрукувати сторінку

Оптимальні та адаптивні системи як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Оптимальні та адаптивні системи – вивчає математичні теорії адаптивних та оптимальних систем управління, синтезованих для моделей об'єктів описуваних стохастичними диференціальними рівняннями і стохастичними різницевими рівняннями.

Мета викладання дисципліни Оптимальні та адаптивні системи:

- викласти основні напрямки в області автоматизації і управління сучасними технологічними процесами і виробництвами за умов необхідної продуктивності і якості;

- дати студентам навички вирішення практичних завдань адаптації.

курс-Оптимальні-та-адаптивні-системи

Завдання вивчення дисципліни Оптимальні та адаптивні системи:

- забезпечення розуміння важливості завдань оптимізації та адаптації в області автоматичного управління технічними системами;

- концентрація уваги на тих факторах, що обмежують досягнення поставленої мети при створенні реальної системи управління;

- сформувати найбільш часто уживані в практиці завдання і адаптації методик їх рішень;

- розвиток навичок розрахунку і проектування оптимальних і адаптивних систем управлення.

Дисципліна відноситься до варіативної частини професійного циклу основної освітньої програми.

Студент повинен знати дисципліни математичного та природничого циклу:

- Математичний аналіз;

- Основи інформатики.

Також він повинен знати такі дисципліни професійного циклу:

- Диференційне рівняння;

- Дискретна математика;

- Теорія ймовірностей і математична статистика;

- Чисельні методи;

- Методи оптимізації.

Студент повинен знати і вміти застосовувати на практиці методи теорії диференціальних рівнянь, чисельні методи, методи теорії ймовірностей і математичної статистики. Дисципліна повинна бути попередньою для переддипломної практики.

В ході вивчення дисципліни студент повинен:

- вивчити математичні методи, використовувані при синтезі адаптивних систем управління динамічними об'єктами;

- навчитися використовувати вивчені методи для вирішення конкретних завдань адаптації в стохастичних динамічних системах.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- термінологію, основні поняття і визначення адаптивних систем;

- цілі і критерії адаптивних систем.

-- Вміти:

- визначати структуру адаптивних систем;

- застосовувати на практиці математичні методи, використовувані при синтезі адаптивних систем управління динамічними об'єктами;

- розуміти і застосовувати на практиці ефективні методи адаптації.

-- Володіти:

- навичками вирішення завдань синтезу адаптивних систем при вирішенні практичних задач.

Оптимальні-та-адаптивні-системи

Отже, даний курс націлений на освоєння студентами перспективних методів дослідження і вирішення професійних завдань на основі знання сучасних тенденцій розвитку обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

Якщо у вас обмаль часу ви можете замовити курсову роботу або підсумкову модульну контрольну роботу з курсу Оптимальні та адаптивні системи в ІЦ «Курсовікс». Наша професійна команда авторів виконає будь-яке ваше завдання якісно, вчасно і за доступними цінами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!