Роздрукувати сторінку

Методи та моделі управління ризиками як навчальна дисципліна

« Назад

Методи та моделі управління ризиками– навчальна дисципліна, що займається вивченням методології та практики управління ризиками.

Методи та моделі управління ризикамице предмет, що займається підбором й апробацією методів та розробкою моделей, спрямованих на зведення до мінімуму можливих ризиків у діяльності підприємства, установи, організації.

Курс-методи-та-моделі-управління-ризиками

Ризик – це небезпека, подія, настання якої може принести більше негативних результатів, ніж позитивних. Така подія може загрожувати людям, майну, фінансовим активам підприємства та результатам їх господарської діяльності.

Методи та моделі управління ризиками – це курс, що має на меті зменшити рівень ризиків або мінімізувати їх наслідки.

Методи управління ризиками – це набір організаційних процедур, спрямованих на посилення позитивних та послаблення негативних наслідків подій, пов’язаних із ризиками.

Моделі управління ризиками – це система алгоритмічних дій, спрямована на уникнення ризиків або послаблення їх негативного впливу на діяльність підприємства, установи, організації.

Методи-та-моделі-управління-ризиками

Предметом вивчення курсу Методи та моделі управління ризикамиє методика та практика уникнення або мінімізації ризиків в усіх напрямах діяльності суб’єкта господарювання.

Об’єктом предмета Методи та моделі управління ризиками єметоди та моделі, що використовуються підприємством для зменшення ризиків.

Завданнями вивчення дисципліни Методи та моделі управління ризикамиє:

- формування умінь розпізнавати ризики та розуміти їх ступінь;

- вироблення навичок підбирати, апробувати та впроваджувати методи зменшення негативних наслідків ризиків;

- формування здатності розробляти та використовувати моделі управління ризиками;

- формування практичних умінь оперативно вживати невідкладних заходів для мінімізації ступеня ризику;

- вироблення навичок розробки прикладних програм для розрахунку (визначення) ступеня ризику.

Метою вивчення дисципліни Методи та моделі управління ризикамиє формування у студентів умінь і навичок, спрямованих максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків у діяльності підприємства при настанні ризикових подій.

Методи та моделі управління ризикамививчали українські та російські дослідники Бланк І.А., Гранатуров В.М., Данілов О.Д., Тарасова С.В., Фере В.А.

Цікаво, що саме невиправданий ризик (різке домінування негативних наслідків ризику над позитивними) призвів у свій час до краху всесвітньо відомою компанії Global System.

Для успішного опанування навчального предмета Методи та моделі управління ризикамиважливими є такі навчальні дисципліни: інформатика та комп’ютерна техніка, прикладне програмне забезпечення, програмування, автоматизація робочих місць, вища математика, теорія ймовірностей, ризик-менеджмент.

Отже, навчальна дисципліна Методи та моделі управління ризикамидає можливість передбачати і тим самим зменшувати негативний вплив ризикових подій, явищ, станів і процесів.

Методи та моделі управління ризикамидають змогу уникнути невиправданого ризику, а разом з тим краху чи кризи підприємства.

Предмет-методи-та-моделі-управління-ризиками

Спеціаліст, що володіє методами та моделями управління ризиками, зуміє, використовуючи інформаційні технології, розробити відповідний алгоритм, дотримуючись якого, підприємство зможе уникнути негативних наслідків ризикових подій.

Як відомо, студенти, здобуваючи освіту, не мають достатньо часу для написання наукових робіт. Як знайти час і сили для успішного їх виконання? Доцільно звертатися в ІЦ Kursoviks, де можна швидко купити наукове повідомлення чи доповідь з предмету Методи та моделі управління ризиками. Заощаджуйте особистий час і зусилля, довірте свою наукову роботу професіоналам КУРСОВІКС, і вони виконають Ваше завдання швидко, якісно й дешево.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!