Роздрукувати сторінку

Автоматизоване проектування систем управління як навчальна дисципліна

« Назад

Автоматизоване проектування систем управління – навчальна дисципліна, яка займається вивченням методики розробки систем управління.

Автоматизоване проектування систем управління галузь проектування, яка займається дослідженням процесу автоматизації розробки управлінських систем.

Автоматизоване-проектування-систем-управління

Автоматизоване проектування систем управління – це предмет, що ґрунтовно вивчає методи, прийоми, способи здійснення автоматизованого проектування та використання його результатів в управлінській діяльності.

Автоматизоване проектування систем управління – наука, що охоплює увесь комплекс інформаційних та організаційних процедур, що використовуються в управлінській діяльності.

Проектування – це розробка певного образу чи процесу. В управлінській діяльності зазвичай проектується процес.

Системи управління – це впорядкований комплекс способів і засобів впливу на конкретних суб’єктів процесу – працівників певного підприємства, установи чи організації.

Предметом вивчення курсу Автоматизоване проектування систем управління є управлінська діяльність конкретного суб’єкта господарської діяльності.

Об’єктом предмета Автоматизоване проектування систем управління є інформаційні, організаційні та інші важелі впливу на людей та їхню професійну діяльність; програмне забезпечення, що застосовується для автоматизації такого впливу.

Курс-автоматизоване- проектування- систем- управління

Завданнями вивчення дисципліни Автоматизоване проектування систем управління є:

- розширення системи знань про сферу використання автоматизованого проектування;

- поглиблення умінь роботи з прикладними програмами персонального комп’ютера;

- вироблення умінь створювати проекти певних управлінських процесів;

- оволодіння практичними уміннями втілювати та коригувати автоматизовані проекти реалізації управлінських рішень;

- формування умінь адаптувати людино-комп'ютерний інтерфейс для роботи із системами управління;

- оволодіння методикою розробки та впровадження різних елементів автоматизованого проектування;

- оволодіння уміннями вносити власні раціональні пропозиції щодо удосконалення роботи існуючих автоматизованих систем управління.

Метою вивчення дисципліни Автоматизоване проектування систем управління є формування у студентів умінь і навичок застосовувати автоматизоване проектування для розробки та впровадження ефективних моделей управлінської діяльності.

Автоматизоване проектування систем управління вивчали М.С. Пушкар, С.М. Проценко,  В.С. Пономаренко.

Цікаво, що саме автоматизоване проектування систем управління мінімізує вплив на цей процес так званого суб’єктивного, тобто людського фактора. Адже у такій системі працюють раціоналізм, а не емоції та мотивації вчинків.

Предмет Автоматизоване проектування систем управління тісно пов'язаний з вивченням таких дисциплін, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, людино-комп’ютерний інтерфейс, комп’ютерні системи та мережі, адміністрування комп’ютерних систем і мереж, основи менеджменту, економіка підприємства.

Предмет-автоматизоване-проектування-систем-управління

Отже, навчальна дисципліна Автоматизоване проектування систем управління дає можливість оптимізувати та автоматизувати процес реалізації управлінських рішень.

Сучасний фахівець з автоматизованого проектування систем управління, крім високого рівня ІТ-компетентності, ще й має ґрунтовні знання з теорії управління та орієнтується у специфіці роботи конкретного підприємства, на якому впроваджуються такі системи управління.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко купити реферат або курсову роботу з курсу Автоматизоване проектування систем управління.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!