Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна схемотехніка як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна схемотехніка – навчальна дисципліна, яка вивчає методологію розробки схем персонального комп’ютера.

Комп’ютерна схемотехніка – це предмет, що досліджує схеми будови апаратного комплексу комп’ютера з метою розширення сфер його використання.

Комп’ютерна схемотехніка – це курс, що займається вивченням процесу створення і використання схем для комп’ютерних систем.

Комп'ютерна-схемотехніка

Предметом вивчення курсу Комп’ютерна схемотехніка є апаратний комплекс комп’ютера.

Об’єктом предмета Комп’ютерна схемотехніка є будова кожного окремого пристрою персонального комп’ютера, відображена на відповідній схемі.

Проектування й дослідження схем комп’ютера задля визначення їх структури та розширення можливостей застосування - мета вивчення дисципліни Комп’ютерна схемотехніка.

Потреба підготовки спеціалістів комп’ютерних схемотехніків виникла у зв’язку з необхідністю проводити діагностику апаратних засобів комп’ютера з метою розширення їх функціоналу залежно від виду діяльності користувачів, зокрема для оптимізації роботи з інформацією.

До завдань вивчення дисципліни Комп’ютерна схемотехніка можна віднести такі, як:

- вивчення будови і функцій комп’ютерного обладнання;

- складання та деталізація креслень і схем усіх пристроїв комп’ютера;

- визначення структури схем пристроїв апаратної складової комп’ютера;

- розширення сфери застосування апаратних засобів комп’ютера для обробки нових видів інформації або використання новітніх засобів локальних чи мережевих засобів опрацювання даних.

Комп’ютерна схемотехніка є об’єктом вивчення у працях таких дослідників цієї галузі, зокрема таких, як: Алексенко А. Г., Поспелов Д. А., Дьяков І. А., Мараховський Л. Ф.

Курс-Комп'ютерна-схемотехніка

Для того, щоб успішно опанувати дисципліну Комп’ютерна схемотехніка, потрібні базові знання з математики, фізики, електротехніки, електроніки, фахові вміння з предметів: експертні системи, архітектура комп’ютерних систем і мереж, інженерія проектування комп’ютерних систем і мереж.

Цікаво, що здобутки вітчизняної комп’ютерної схемотехніки можуть бути використанні для дослідження будови новітніх пристроїв, завезених із зарубіжних країн, та запровадження аналогічних виробництв у нас. Це, звісно, некоректний метод конкурентної боротьби, але його негласне застосування усе-таки має місце.

Комп’ютерна схемотехніка дозволяє зробити віртуальну екскурсію «в середину» апаратного комплексу комп’ютера, кожної його складової з тим, аби виявити у схемах, які, власне, виступають об’єктом досліджень, приховані резерви, тобто наявні можливості розширення шлях застосування конкретних апаратних частин.

Таким чином, навчальна дисципліна Комп’ютерна схемотехніка дає змогу фахівцям удосконалити архітектуру комп’ютерних систем, привести її у відповідність до сучасних вимог, підвищити надійність роботи комп’ютера та продуктивність праці його користувача, суттєво зменшивши обсяги примітивної роботи з даними. А виробникам комп’ютерної техніки Комп’ютерна схемотехніка дозволяє утримувати конкурентні позиції у ринковому середовищі, орієнтуючи на передові розробки вітчизняних і зарубіжних виробників комп’ютерного обладнання.

Предмет-Комп'ютерна- схемотехніка

Комп’ютерна схемотехніка – це широке поле для винаходів у галузі техніки і високих технологій для вітчизняної комп’ютерної індустрії, адже відкриває можливості перед розробниками комп’ютерних пристроїв створювати щось нове, заявляти про себе й паралельно із цим удосконалювати роботу користувацької спільноти з інформаційними даними.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ КУРСОВІКС, де можна швидко зробити реферат або дипломну з курсу Комп’ютерна схемотехніка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!