Роздрукувати сторінку

Моделювання економіки, як навчальна дисципліна

« Назад

Моделювання економіки – навчальна дисципліна, яка вивчає методологію створення економічних систем.

Моделювання економіки це предмет, що досліджує засоби та способи побудови моделей економічних систем.

Курс-Моделювання-економіки

Актуальність моделювання економіки зумовлена тим, що економічні системи важко піддаються дослідженню та вивченню. Тому для того, щоб проникнути у саму суть економічних процесів, явищ і систем використовується створення моделей. З огляду на це, предметом вивчення дисципліни Моделювання економіки є економічні процеси, що відбуваються у певних економічних системах.

Об’єктом предмета Моделювання економіки є програмне забезпечення, що використовується для моделювання економічних систем.

Завданнями вивчення дисципліни Моделювання економіки є:

- удосконалити систему знань про моделювання та галузі його застосування;

- поглибити знання про економічні процеси, явища, функціонування економічних систем;

- навчитись розробляти моделі економічних систем і переводити їх на мову програмування;

- навчитись створювати програмні продукти, які дають можливість автоматизувати процес моделювання економічних систем;

- навчитись адаптувати наявне програмне забезпечення комп’ютера з метою його використання у процесі моделювання.

Предмет-Моделювання-економіки

Оволодіння системою знань, умінь, навичок розробки й налагодження програмного забезпечення, призначеного для моделювання економічних систем – це мета вивчення дисципліни Моделювання економіки.

Про актуальність моделювання економіки свідчать численні праці дослідників, таких як: Вітлінський В.В., Сергєєв П.В., Білецький В.С., Фурашев В.Н., Ланде Д.В., Брайчевський С.М.

Предмет Моделювання економіки тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, алгоритмізація та програмування, інформаційні технології, бізнес-інформатика, моделі та структура даних, економіка підприємства, основи менеджменту, економічний аналіз, методи та моделі управління ризиками.

Цікаво, що в арсеналі моделювання економіки є гіпотези, рівняння і навіть теореми, за допомогою яких можна визначити імовірну поведінку товаровиробників, споживачів. Наприклад, таким чином можна спрогнозувати рішення споживача щодо купівлі певних товарів, зміни попиту на товари, роботи, послуги.

Отож, навчальна дисципліна Моделювання економіки показує можливості штучного створення економічних систем, спостереження за їх функціонуванням і впливом на них різних чинників, узагальнює результати такого дослідження та забезпечує впровадження цих результатів у діяльність реальних економічних суб’єктів.

Результативність моделювання економіки досягається ефективним застосуванням прикладних програм у процесі створення моделей економічних систем.

Спеціаліст з моделювання економіки – це економічно грамотний фахівець, який оптимально поєднує економічні знання й уміння з потужним і передовим набором засобів ІТ-сфери, необхідних для економіко-математичного моделювання.

Моделювання-економіки

Моделювання економіки вносить принципові зміни у рівень економічного пізнання та мінімізує негативні впливи факторів економічного середовища на діяльність суб’єктів господарської діяльності та бізнесові структури, які функціонують на ринку товарів, робіт, послуг.

Усім відомо, що не кожен студент, здобуваючи перспективну спеціальність, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як усе встигнути й досягти успіху? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко замовити автореферат або докторську з курсу Моделювання економіки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!