Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна інженерія як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна інженерія – навчальна дисципліна, яка вивчає методологію розробки апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера.

Комп’ютерна інженерія це предмет, що досліджує шляхи, способи й принципи адаптації апаратно-програмного комплексу комп’ютера до потреб певних користувачів.

Комп’ютерна інженерія це курс, що займається вивченням процесу створення комп’ютерних систем.

Комп'ютерна-інженерія

Комп’ютерна інженерія базується на знаннях таких дисциплін, як: комп’ютерні системи та мережі, інформатика та обчислювальна техніка, інформаційні технології в мережі, програмування, алгоритмізація.

Комп’ютерний інженер – це фахівець, який знає досконало будову та функції персонального комп’ютера, методологію розробки комп’ютерних систем, уміє добирати, проектувати апаратно-програмний комплекс комп’ютера залежно від потреб і запитів конкретних користувачів, якими можуть бути, як фізичні особи, так і підприємства, установи, організації.

Іншими словами, комп’ютерний інженер – це спеціаліст, покликаний створити усі можливі сприятливі умови для налагодження «діалогу» між персональним комп’ютером і його користувачем. Для цього комп’ютерний інженер має спроектувати такий апаратно-програмний комплекс, складові якого будуть максимально ефективні при роботі користувача з певним набором інформаційних даних, виходячи зі специфіки його діяльності.

Предметом вивчення курсу Комп’ютерна інженерія є апаратне та програмне забезпечення робочого місця користувача.

Курс-Комп'ютерна-інженерія

Об’єктом предмета Комп’ютерна інженерія є методи і прийоми добору комп’ютерного обладнання та прикладних програм з урахуванням специфіки діяльності користувача.

Вироблення умінь і навичок розробки апаратно-програмного комплексу комп’ютера загального та спеціального призначення – це мета вивчення дисципліни Комп’ютерна інженерія.

Завданнями вивчення дисципліни Комп’ютерна інженерія є:

- формування системи знань про будову та функції апаратного комплексу персонального комп’ютера, про види прикладних програм загального та спеціального призначення, які застосовуються у різних галузях діяльності людини;

- оволодіння уміннями підбирати засоби апаратного й програмного комплексу комп’ютера з урахуванням особливостей галузі діяльності користувачів;

- вироблення навичок адаптувати прикладні програми, наявні у мережі, під специфіку діяльності конкретних користувачів;

- опанування навичок створювати операційні системи та комп’ютерні мережі.

Комп’ютерну інженерію вивчали К.М. Лавріщева, І.В. Леонов, Гамма Е., Хелм Р., Джонсон Р.

Комп’ютерна інженерія відкриває усі можливі шляхи для максимального урахування особливостей діяльності користувачів при проектуванні для них відповідного апаратно-програмного комплексу, тобто має високий рівень гнучкості, дозволяє здійснювати адаптацію набору певних програмних продуктів під конкретних користувачів.

Таким чином, навчальна дисципліна Комп’ютерна інженерія сприяє розширенню фахових компетенцій фахівців ІТ-галузі, орієнтує їх на ринок інформаційних технологій, акцентує увагу на всезростаючих потребах користувачів щодо апаратно-програмного функціоналу персонального комп’ютера, з якими вони працюють.

Предмет-Комп'ютерна-інженерія

Впровадження розробок комп’ютерної інженерії у практичну діяльність суб’єкта господарювання – це вимога часу, аналогічно, як і внесення цієї навчальної дисципліни у систему підготовки кадрів у вищих закладах освіти.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко купити методичні рекомендації або дипломну з курсу Комп’ютерна інженерія.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!