Роздрукувати сторінку

Моделі управління інформаційними технологіями як навчальна дисципліна

« Назад

Моделі управління інформаційними технологіями – це навчальна дисципліна, що вивчає методологію управління інформаційними технологіями в сучасному інформаційному суспільстві.

Моделі управління інформаційними технологіями – це галузь знань, що вивчає методологію управління інформаційними технологіями, як перспективний напрямок розвитку теорії менеджменту. Зазначена галузь вивчає основи інформаційного менеджменту та його місце в управлінні організацією та інформаційні технології ХХІ століття, які використовуються для управління організаціями. Сьогодні інформаційними менеджмент набуває все більшого поширення в світі, зокрема у сфері інформатизації.

менеджмент, міжнародні стандарти

Предметом дисципліни Моделі управління інформаційними технологіями являється методи та способи управління інформаційними технологіями. Об’єктом дисципліни Моделі управління інформаційними технологіями являється базова сукупність понять і знань з теорії інформаційного менеджменту.

Метою вивчення курсу Моделі управління інформаційними технологіями є оволодіння студентом теоретичними основами побудови та функціонування інформаційних технологій.

Завданнями навчальної дисципліни Моделі управління інформаційними технологіями є:

- оволодіння теоретичними основами у сфері побудови та функціонування сучасних інформаційних технологій та систем;

- вивчення сутності інформаційних технологій, систем і ресурсів;

- набуття вмінь використовувати сучасні інструменти, що автоматизують процеси управління інформацією;

- формування у студентів навиків виконувати різноманітні завдання, в яких інформація є ключовим фактором;

- набуття вмінь застосовувати сучасні технічні і програмні засоби інформаційних технологій для виконання конкретної роботи;

- ознайомитися з місцем інформаційних систем в архітектурі підприємства;

- оволодіння теоретичними основами інформаційних технологій;

- вивчення особливостей управління інформаційними технологіями;

- набуття вмінь застосовувати методи інформаційного менеджменту в процесі інформатизації економіки;

- ознайомлення з теоретичні основами побудови та функціонування інформаційних систем, сучасним станом інформаційних технологій;

- ознайомлення з особливостями автоматизації інформаційних процесів в управлінні, завданнями інформаційної технології управління;

- вивчення методології і методики проектування автоматизованої інформаційної технології управління;

- вдосконалення навиків застосовувати набуті знання за результатами навчання знання на практиці в умовах розвитку економіки.

інформаційний менеджмент

Моделі управління інформаційними технологіями необхідно вивчати в комплексі з наступними галузями знань: Менеджмент, Інформаційні технології, Управління інформаційними технологіями підприємства.

Перехід від індустріального суспільства до інформаційного знаменував переворот в сфері технологій, що припало на кінець ХХ століття. Уже з початку 80-х років ХХ століття стрімко почала розвиватися ІТ-індустрія. Інформація стала одним із стратегічних ресурсів будь-якої організації.

Моделі управління інформаційними технологіями розглядали наступні зарубіжні вчені: Бон Я.В., Коммерлінг Г., Брукс П., Бризгалов А., Закусова Ю.С. Серед українських дослідників слід виокремити: Кобилін О.А., Гребеннік І.В., Петриченко О.В., Здорик Н.В.

моделі управління інформаційними технологіями

Отже, сьогодні управління інформаційними технологіями набуває все більшої актуальності.

Якщо Вам важко впоратися з написанням наукової роботи досліджуваної чи суміжної навчальної дисципліни Ви можете купити її в ІЦ KURSOVIKS. Наші спеціалісти гарантують Вам відмінне виконання наукових статей, есе, індивідуальних та інших видів наукових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!