Роздрукувати сторінку

Основи інформатики та обчислювальної техніки як навчальна дисципліна

« Назад

Основи інформатики та обчислювальної техніки – вивчає структуру і властивості економічної інформації, а також методи її переробки за допомогою обчислювальної техніки.

Основна мета курсу Основи інформатики та обчислювальної техніки:

- навчання аспірантів оформлення наукових праць (статей, дисертації) відповідно з вимогами видавництв ВАК;

- формування у аспірантів поняття сучасної інформаційної компетентності;

- забезпечення стійких навичок роботи на персональному комп'ютері (ПК) з використанням сучасних інформаційних технологій в конкретній практичній сфері діяльності;

- навчання аспірантів основам сучасної методології використання комп'ютерних інформаційних технологій і практичної реалізації їх основних елементів з використанням ПК і програмних продуктів загального призначення.

дисципліна-Основи-інформатики-та-обчислювальної-техніки

Дана дисципліна відноситься до циклу обов'язкових дисциплін навчального плану. Даний курс спирається на базові знання, отримані аспірантом в університеті по курсу інформатика. Вважається, що аспіранти вже знайомі з поняттям алгоритму, вміють вирішувати найпростіші завдання на комп'ютері з використанням однієї з мов програмування, знайомі з базовим програмним забезпеченням ЕОМ, мають уявлення про комп'ютерні телекомунікації.

Студент, який завершив вивчення дисципліни Основи інформатики та обчислювальної техніки, повинен:

-- Знати:

- сучасний стан рівня і напрямок розвитку комп'ютерної техніки і програмних засобів;

- основи сучасних ІТ і їх значення в конкретній практичній сфері діяльності.

-- Вміти:

- впевнено працювати в якості користувача ПК, використовуючи програмні та технічні засоби загального призначення;

- працювати в локальних мережах, глобальних мережах, отримувати інформацію зі світових баз даних, використовувати електронну пошту;

- застосовувати методику вивчення нових програмних засобів і технологій;

- самостійно вирішувати типові проблеми, що виникають при роботі на комп'ютері (боротьба з вірусами, архівація даних, використання сервісних програм і т. д.).

-- Володіти:

- розуміти структуру предметної області Інформатика, цілі і завдання навчання;

- володіти оперативними і мобільними теоретичними знаннями про інформацію, інформаційне суспільство, процес інформатизації, інформаційні процеси і ресурси, структуру, предмет і об'єкт інформатики та застосуванні її для

вирішення професійних завдань;

- орієнтуватися в сфері інформації та ІТ, електронних, системних і прикладних програмних засобів і володіти методикою вивчення нових програмних засобів і технологій;

- набути навичок відносин "людина-комп'ютер", опанувати конкретно практичними вміннями використання ПК в професійній діяльності.

-- Демонструвати здатність і готовність:

- знати сучасний стан рівня і напрямок розвитку комп'ютерної техніки та програмних засобів;

- основи сучасних ІТ і їх значення в конкретній практичній сфері діяльності;

- впевнено працювати в якості користувача ПК, використовуючи програмні та технічні засоби загального призначення;

- працювати в локальних мережах, глобальних мережах, отримувати інформацію зі світових баз даних, використовувати електронну пошту;

- освоїти методику вивчення нових програмних засобів і технологій;

- самостійно вирішувати типові проблеми, що виникають при роботі на комп'ютері (боротьба з вірусами, архівація даних, використання сервісних програм і т. д.);

- розуміти структуру предметної області Інформатика, цілі і завдання навчання.

Таким чином, знання та навички, отримані при освоєння цієї дисципліни, потрібні для активного використання можливостей комп'ютера та Інтернету при освоєнні інших дисциплін навчального плану, а також при написанні наукових статей, дисертації.

Скоро сесія і потрібно написати курсову, реферат, контрольну, дипломну і т. д., а у вас обмаль вільного часу, тоді ви можете замовити дипломну чи бакалаврську роботу з курсу Основи інформатики та обчислювальної техніки на сайті освітнього центру kursoviks.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!