Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна електроніка як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна електроніка – навчальна дисципліна, яка вивчає впровадження цифрових технологій у електронну галузь.

Комп’ютерна електроніка – це предмет, що досліджує шляхи застосування інформаційних технологій при створенні електронних приладів.

Комп’ютерна електроніка – це курс, що займається вивченням процесу впровадження сучасних цифрових технологій у виробництво та використання електронних приладів.

Комп’ютерна-електроніка

Виникнення електроніки як окремої галузі людського знання сягає у XVIII – ХІХ ст. і пов’язується з іменами таких всесвітньо визнаних учених, як: Б. Франклін, М. Ломоносов, В. Петров, Браун, Едісон.

Об’єктивна необхідність впровадження навчальної дисципліни Комп’ютерна електроніка зумовлена викликами сьогодення, які стоять перед науково-технічною галуззю, а також стрімким і невпинним процесом розширення сфер використання інформаційних технологій.

Предметом вивчення курсу Комп’ютерна електроніка є електронні прилади і пристрої, що використовуються конкретними суб’єктами або ж застосовуються у певних напрямах діяльності підприємства.

Способи й моделі застосування цифрових технологій в електроніці й становлять об’єкт предмета Комп’ютерна електроніка.

Посилена увага до цифрової електроніки та актуальність її використання зумовлює конкретизацію завдань вивчення дисципліни Комп’ютерна електроніка, якими є:

- поглиблення та систематизація знань з електроніки;

- поглиблення умінь і навичок роботи з електронним обладнанням;

- опанування методики налагодження електронних приладів на певні режими роботи;

- оволодіння навичками роботи усунення недоліків у роботі електронного обладнання;

- вироблення умінь діагностування роботи електронних приладів з метою виявлення причин програмних збоїв.

Курс-Комп’ютерна-електроніка

Формування стійкої бази знань, умінь, навичок, необхідних для забезпечення коректної роботи електронних приладів, - це мета вивчення дисципліни Комп’ютерна електроніка.

Завадський В.А., Азаров О.Д., Крупельницький Л.В., Бойко В.В. – ось далеко неповний перелік дослідників, які у своїх працях звертались до проблем впровадження і вивчення комп’ютерної електроніки.

Опанування знань з комп’ютерної електроніки неможливе без сформованої теоретичної та практичної бази з таких навчальних предметів, як: фізика, математика, електротехніка, електроніка, інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі.

Цікаво, що одним із прикладів засобів комп’ютерної електроніки можна вважати лазер, апарат ультразвукової діагностики, сенсори або датчики руху тощо.

Отже, навчальна дисципліна Комп’ютерна електроніка сприяє впровадженню досягнень науково-технічного прогресу у різні сфери діяльності людини. Перспективним є подальший розвиток комп’ютерної електроніки, зокрема таких її галузей, як квантова електроніка.

Предмет-Комп’ютерна-електроніка

Фахівець з комп’ютерної електроніки – це спеціаліст, який знає будову, принципи роботи електронного обладнання, уміє налаштовувати й налагоджувати електронні прилади, діагностувати причини дефектів у роботі електронного обладнання, досконало обізнаний зі сферами використання цифрових технологій у різних видах практичної діяльності людини, а також із сферою застосування різних електронних приладів, здатен поєднувати знання про застосування аналогових та цифрових пристроїв і приладів з інформаційними технологіями для вирішення практичних завдань.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Kursoviks, де можна швидко замовити конспект лекцій або магістерську з курсу Комп’ютерна електроніка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!