Роздрукувати сторінку

Інтернет та всесвітня павутина як навчальна дисципліна

« Назад

Інтернет, всесвітня павутина – навчальна дисципліна, що займається вивченням можливостей глобальної мережі та шляхів її застосування у практичній діяльності людини.

Інтернет, всесвітня павутина предмет, що вивчає ресурси всесвітньої мережі та досліджує можливості їх адаптації до потреб користувача.

Інтернет, всесвітня павутина інноваційна, динамічна галузь знань, що знаходиться у режимі постійного розвитку та об’єднує велике коло користувачів.

Інтернет-всесвітня-павутина

Предметом вивчення курсу Інтернет та всесвітня павутина є ресурси глобальної мережі.

Об’єктом предмета Інтернет та всесвітня павутина є інформація, її користувачі, тобто суб’єкти інформаційного середовища.

Завданнями вивчення дисципліни Інтернет, всесвітня павутина є:

- вивчення особливостей роботи у глобальній мережі;

- розширення уявлень про Інтернет;

- пошук шляхів можливого використання мережевих ресурсів з практичною метою;

- розширення можливостей доступу до найрізноманітнішої інформації;

- долучення до існуючих та створення нових мережевих професійних спільнот;

- забезпечення можливості безперешкодного обміну інформацією;

- створення інформаційних платформ для обміну даними у всесвітній павутині;

- реалізація комерційних цілей підприємства, установи, організації через глобальну мережу (маркетингові заходи);

- створення позитивного іміджу суб’єкту господарювання через об’єкти мережі (сайти, блоги);

- просування продукції, робіт, товарів, послуг, що надає підприємство, через ресурси Інтернету.

Курс-інтернет-всесвітня павутина

Метою вивчення дисципліни Інтернет, всесвітня павутина є формування у студентів умінь і навичок використання мережевих ресурсів та інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності.

Вивченням Інтернету, всесвітньої павутини займалися Тім Бернерс-Лі, Ланде Д. В., Снарський А. А., Безсуднов І. В.

Цікаво, що залучення України до використання Інтернету – це проект, який не мав жодних державних фінансових ініціатив, на відміну від США, де він виник. Використання Україною глобальної мережі ґрунтувалося суто на професійному ентузіазмі й наполегливості інженерів-розробників, що й стало гарантом інформаційного прориву нашої держави у світовий інформаційний простір.

Інтернет, всесвітня павутина тісно пов’язана з такими предметами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційні системи, архітектура інформаційних систем і мереж.

Отже, навчальна дисципліна Інтернет та всесвітня павутина дає можливість студентам навчитись практичному застосування ресурсів всесвітньої мережі у власних користувацьких цілях та з метою реалізації актуальних завдань підприємства, установи, організації. Використання Інтернету – це глобальний поступ людства. Його можливості та напрями використання зростають практично щоденно.

Предмет-інтернет-всесвітня-павутина

Фахівець зі знанням Інтернету спеціаліст ІТ-сфери, що не просто уміє працювати у мережі на рівні користувача, але здатен пропонувати власні раціональні шляхи використання ресурсів мережі задля задоволення інформаційних потреб інших користувачів – суб’єктів глобального інформаційного простору.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ КУРСОВІКС, де можна швидко замовити наукову статтю або реферат з предмету Інтернет та всесвітня павутина.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!