Роздрукувати сторінку

Штучний інтелект як навчальна дисципліна

« Назад

Штучний інтелект – розроблені інтелектуальні комп'ютерні системи, що володіють можливостями, які ми традиційно пов'язуємо з людським розумом: розуміння мови, навчання, здатність міркувати, вирішувати проблеми і т.д.

Штучний інтелект – виконання певних функцій машинами, які зазвичай притаманні лише людині розумній.

інженерні системи

Штучний інтелект – наука про те, як навчити комп'ютери робити щось, у чому на даний момент людина успішніше.

Штучний інтелект - здатність цифрових комп'ютерів вирішувати задачі, які зазвичай асоціюються з високо інтелектуальними можливостями людини.

Предметом дисципліни Штучного інтелекту є інтелектуальні комп’ютерні системи, функція яких використовуються для заміни роботи, яку виконує людина.

Метою вивчення предмету є: створення технічних систем, здатних вирішувати завдання обчислювального характеру і виконувати дії, що вимагають переробку змістовної інформації та вважаються прерогативою людського мозку. Наприклад: задачі на доведення теорем, ігрові завдання (гра в шахи), завдання з перекладу з однієї мови на іншу, розпізнаванню зорових образів, вирішення складних творчих проблем науки і суспільної практики.

комп’ютерна лінгвістика, інформатика

Основною задачею навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів із алгоритмом створенням інтелектуальних роботів, здатних автономно здійснювати операції по досягненню цілей, поставлених людиною, і вносити корективи в свої дії.

Згідно з концепцією навчального курсу Штучного інтелекту, кожен має можливість не тільки провести роботу з виявлення недоліків в роботі системи, а й змоделювати потенційні помилки в роботі. Можливість використання методів у розробці штучного інтелекту дозволить забезпечити студентів знаннями про організацію його функціоналу. Адже одним із методів штучного інтелекту є алгоритм системи її функціонування. Дана дисципліна допоможе ознайомитися з методами технічних систем, які виконують алгоритми притаманні лише людським мізкам.

Перші кроки у дослідженні штучного інтелекту були зроблені у 1935 році британським дослідником А.М. Тьюринг, який описав абстрактну обчислювальну машину, що складається з безмежної пам'яті і сканера, переміщується вперед і назад по пам'яті, символ за символом.

Предмет «Штучного інтелекту» перетинається з предметами «Системи штучного інтелекту», «Організація інтелектуальних обчислень» та інші.

Серед авторів, які висвітлювали цю дисципліну, варто вказати таких людей як Глибовець М. М., Олецький О.В., Р. О. Ткаченко, Н. О. Кустра, Павлюк О. М., Поліщук У. В., Шинкарук В.І., Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. та інші.

штучний інтелект, інформаційні технології

Таким чином, вивчення дисципліни Штучного інтелекту націлена на формування базової підготовки студентів, а саме в області систем зв’язку для передачі інформації та методів їх використання.

Якщо Ви погано орієнтуєтеся в темі штучного інтелекту і тому не встигаєте вчасно здати завдання поставлене викладачем. ІЦ «KURSOVIKS» допоможе Вам з написанням курсової чи реферату з курсу Штучний інтелект.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!