Роздрукувати сторінку

Методи штучного інтелекту як навчальна дисципліна

« Назад

Методи штучного інтелекту – навчальна дисципліна, яка займається вивченням систем штучного інтелекту для вирішення практичних завдань життєдіяльності людини.

Методи штучного інтелекту – це предмет, що вивчає особливості побудови й функціонування систем штучного розуму, ідентичних інтелекту людини.

Курс-Методи-штучного-інтелекту

Термінологічну базу предмета Методи штучного інтелекту складають такі поняття: штучний інтелект, інформація, користувач, мислення.

Штучний інтелект – це інтелектуальна система, здатна обробляти інформацію та здобувати нові знання.

Методи штучного інтелекту – це галузь інформатики, яка охоплює методологію роботи інтелектуальних систем з інформацією.

Штучний інтелект працює за принципом, ідентичним розуму людини.

Необхідність вивчення дисципліни Методи штучного інтелекту зумовлена активним впровадженням інтелектуальних систем у різні сфери життя і діяльності людини.

Предметом вивчення курсу Методи штучного інтелекту є системи штучного розуму.

Об’єктом предмета Методи штучного інтелекту є засоби та процедури, необхідні для забезпечення функціонування інтелектуальних систем.

Оволодіння уміннями коригувати й спрямовувати роботу інтелектуальних систем – це основна мета вивчення дисципліни Методи штучного інтелекту.

Методи-штучного-інтелекту

З метою пов’язані завдання вивчення дисципліни Методи штучного інтелекту:

- формування системи знань про системи штучного інтелекту;

- поглиблення знань про можливості застосування систем штучного розуму;

- опанування методології роботи з програмними засобами, що базуються на штучному інтелекті;

- розробка прикладних програмних продуктів, що працюють на інтелектуальній основі;

- застосування різних методів штучного розуму в практичній діяльності людини.

Дослідження у сфері створення й використання систем штучного інтелекту розпочались у 60-х рр. ХХ ст. Методи штучного інтелекту досліджували Глибовець М.М., Олецький О.В., Глушков В.

Методи штучного інтелекту це предмет, що взаємопов’язаний з такими дисциплінами, як: інтелектуальна робототехніка, людино-комп’ютерний інтерфейс, експертні системи, програмування й алгоритмізація, інформаційні системи в мережі, комп’ютерні системи та мережі, інформаційні технології, обробка даних.

Цікаво, що до методів штучного інтелекту звертались митці слова, які прагнули пояснити їх сутність та сформулювати визначення штучного розуму. Такі спроби належать Айзеку Азімову (твір «Двохсотлітня людина»). У творах цього змісту автор показує потребу систем штучного інтелекту в емоціях. Звісно, це фантастика, адже досі немає точного визначення штучного розуму, як і межі ідентифікації його.

Більшість учених вважають: коли машина й людина будуть спілкуватись на рівних, без ідентифікації однієї сторони людиною, а іншої – машиною, тоді й можна буде стверджувати факт появи розумної машини. Також автори науково-фантастичних творів порушують проблему втрати людяності особою, у яку вживляють системи штучного розуму; а також неминучість деградації суспільства, драматичних подій, які матимуть згубні наслідки для людства.

Предмет-Методи-штучного-інтелекту

Отже, предмет Методи штучного інтелекту створює перспективні умови для конструктивної заміни процесу людського мислення на штучний механізм, здатен виконувати ті ж операції з інформацією, що й мозок людини.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр Курсовікс, де можна швидко зробити реферат або практичну з курсу Методи штучного інтелекту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!