Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна безпека як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна безпека – навчальна дисципліна, що займається вивченням проблем, ризиків і перспектив безпечного доступу й використання інформації, що міститься у глобальній мережі.

Комп’ютерна безпека – предмет, що вивчає можливості санкціонованого використання інформації, наявної в Інтернеті.

Комп’ютерна безпека – це галузь знань, що досліджує систему роботи з мультимедійними презентаціями (розробку, використання).

Комп'ютерна-безпека

Предметом вивчення курсу Комп’ютерна безпека є інформаційне середовище Інтернету.

Об’єктом предмета Комп’ютерна безпека є способи доступу й використання інформації, наявної в глобальній мережі.

Комп’ютерну безпеку часто ототожнюють з поняттям «кібербезпека».

Завданнями вивчення дисципліни Комп’ютерна безпека є:

- вироблення навичок етичної роботи з інформацією;

- формування умінь критично оцінювати інформаційні матеріали, розміщені в мережі;

- зниження проявів піратства й плагіату в глобальній мережі;

- пропаганда в суспільстві поваги до інтелектуальної власності;

- гарантування прав особи на доступ до інформації;

- забезпечення розвитку кібербезпеки в Україні;

- вироблення умінь захищати програмні продукти від можливих мережевих атак.

Метою вивчення дисципліни Комп’ютерна безпека є формування у студентів умінь і навичок етичної та критичної роботи з інформацією, уміщеною в глобальній мережі, захисту власного інтелектуального надбання від несанкціонованого доступу та використання.

Вивченням проблем гарантування комп’ютерної безпеки займалися в основному іноземні вчені, зокрема: Тимофеев Ю. А., Уолкер Б. Дж., Блейк Я. Ф., Хоффман Л. Дж, Ярочкін В.І.

Курс-комп'ютерна- безпека

Цікаво, що проблема комп’ютерної безпеки у світовій спільноті актуалізувалась ще у 80-х роках минулого століття, а в Україні про кібербезпеку заговорили тільки після анексії Криму, коли було прийнято відповідний указ. І це незважаючи на те, що у 90-х роках ХХ століття Верховною радою України було прийнято закон «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», чинність якого є формальною.

Базою для опанування навчального предмета Комп’ютерна безпека є такі навчальні дисципліни: інформатика та комп’ютерна техніка, Інтернет та Інтернет-технології, технологія програмування та створення програмних продуктів, програмне забезпечення автоматизованих систем, використання пакетів прикладних програм, право інтелектуальної власності.

Отже, навчальна дисципліна Комп’ютерна безпека дає можливість студентам навчитись толерантно працювати з інформацією, що міститься в Інтернеті, протистояти проникненню мережевих атак у їх інтелектуальний доробок та прикладне програмне забезпечення комп’ютера, реалізувати креативний підхід та виробити алгоритм дій для оперативного захисту комп’ютерної техніки й інформації, що стосується інтересів підприємства, установи, організації та їх кадрового потенціалу.

Предмет-комп'ютерна-безпека

Спеціаліст із комп’ютерної безпеки, досконало володіє методологією критичної роботи з інформацією та має практичні навички створення алгоритмів розробки, розподілення, обробки, використання та зберігання конфіденційної інформації, навичками безпечної роботи з інформацією у локальних та глобальній мережах.

Як правило, студенти, здобуваючи освіту, не мають достатньо часу для виконання наукових робіт. Як тоді досягти успіху? Треба звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко замовити розрахункову чи контрольну роботу з предмету Комп’ютерна безпека. Спеціалісти Kursoviks виконають Вашу наукову роботу зі знанням справи, швидко та якісно.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!