Роздрукувати сторінку

Комп’ютерне проектування, як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерне проектування – навчальна дисципліна, яка займається вивченням комп’ютерних програм, які дозволяють створювати проекти нових образів, об’єктів.

Комп’ютерне проектування наука про розробку і використання комп’ютерних програм, призначених для проектування об’єктів.

Комп’ютерне-проектування

Комп’ютерне проектування – це предмет, що вивчає особливості впровадження інформаційних технологій у галузь проектування.

Проектування – це процес створення нових об’єктів з певним набором властивостей і характеристик.

Об’єктом предмета Комп’ютерне проектування є проектна діяльність суб’єкта господарювання, тобто процес створення проектів нових виробів чи процесів.

Термінологію дисципліни Комп’ютерне проектування становлять поняття: об’єкт, образ (праобраз), проектна діяльність, комп’ютерні програми. Ними зазвичай є програмні продукти спеціального призначення, тобто розроблені саме для проектних дій.

Проектувати різні об’єкти людини почала дуже давно. Адже перш, ніж спорудити чи створити новий об’єкт, потрібно його уявляти, а потім закріпити це уявлення на матеріальному носії, а потім переносити його у реальну площину. Комп’ютерне проектування ефективне тим, що воно дозволяє замінити трудомісткі людські операції на роботу програмного забезпечення. І прикладна програма сама сформує новий об’єкт чи змоделює певний процес за тими параметрами, які задасть програмному продукту його користувач, тобто людина-організатор процесу проектування. Це значно економить час і зусилля людини.

Курс-Комп’ютерне-проектування

Результати комп’ютерного проектування значно легше втілювати у життя.

Предмет Комп’ютерне проектування є особливо актуальним не тільки для фахівців ІТ-сфери. Він може цілком виправдано впроваджуватись при підготовці кадрів для різних галузей промисловості.

Завданнями вивчення дисципліни Комп’ютерне проектування є:

- поглиблення знань з основ проектування;

- розширення умінь користувача програмного забезпечення комп’ютера;

- розвиток логічного мислення, просторової уяви;

- формування навичок застосовувати комп’ютерні програми для проектування зображень нових об’єктів або створення моделей процесів;

- вироблення здатності раціонального вибору й оптимального використання комп’ютерних програм для створення проектів різних виробів.

Визначені завдання дають змогу сформулювати мету вивчення дисципліни Комп’ютерне проектування, що полягає у фаховому застосуванні комп’ютерних програм у проектній діяльності.

Створення і функціонування систем комп’ютерного проектування вивчали у своїх працях іноземні дослідники: Алан Шаллоуей, Джеймс Р. Тротт.

Умови для успішного опанування дисципліни Комп’ютерне проектування створять ґрунтовні знання з таких предметів, як: інформатика та комп’ютерна техніка, математика, інформаційні технології, інформаційні системи та мережі, архітектура комп’ютерів, автоматизація робочих місць, алгоритмізація, основи проектування.

Цікавим є той факт, що сучасні інформаційні технології й мережеві ресурси дають можливість проектувати не тільки об’єкти чи процеси, а навіть користувацький інтерфейс, який передбачає оптимальне використання ресурсу персонального комп’ютера та є максимально адаптованим до ергономіки та потреб і запитів користувача.

Предмет-Комп’ютерне-проектування

Отже, навчальна дисципліна Комп’ютерне проектування значною мірою удосконалює роботу у галузі проектування, розширюючи можливості застосування комп’ютерних програм і мінімізуючи технічні зусилля організатора проектної діяльності. Зекономлені час і сили організатор проектної діяльності може витратити уже не на саму розробку проекту нового виробу, а на пошук можливостей його втілення у життя, запуск у масове виробництво, пошук ресурсів для втілення цього об’єкта.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Kursoviks, де можна швидко купити презентацію або курсову з курсу Комп’ютерне проектування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!