Роздрукувати сторінку

Комп’ютерний контроль бізнес-процесів як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерний контроль бізнес-процесів – навчальна дисципліна, яка займається вивченням програмного забезпечення, яке дозволяє управляти бізнесовою діяльністю.

Комп’ютерний контроль бізнес-процесів – це предмет, що вивчає набір комп’ютерних програм, необхідних для здійснення контролю за веденням бізнесу.

Комп'ютерний-контроль--бізнес-процесів

Бізнес-процес – це діяльність, пов’язана з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг з метою отримання прибутку.

Учасниками бізнес-процесу є суб’єкт бізнесу (його засновник та співзасновники чи партнери по бізнесу) та цільова аудиторія бізнесової діяльності, до якої належать споживачі, покупці, клієнти.

Актуальність вивчення дисципліни Комп’ютерний контроль бізнес-процесів зумовлена активним розвитком бізнесових структур, розширенням ними переліку надання послуг і виробництва товарів, потребою забезпечення прозорості діяльності суб’єктів бізнесу, контролю за якістю виготовлених ними товарів, виконаних робіт та наданих послуг, стеження за дотриманням суб’єктами бізнесу правил чесної конкуренції, необхідності провести об’єктивний аналіз діяльності бізнесової структури за відсутності у ній потрібного для цього кваліфікованого персоналу.

Предметом вивчення курсу Комп’ютерний контроль бізнес-процесів є бізнесова діяльність.

Об’єктом предмета Комп’ютерний контроль бізнес-процесів є комп’ютерні програми, які дозволяють контролювати діяльність суб’єктів бізнесу.

Курс-Комп'ютерний-контроль--бізнес-процесів

Завданнями вивчення дисципліни Комп’ютерний контроль бізнес-процесів є:

- розширення теоретичної бази про: застосування прикладних програм і мережевих ресурсів у бізнесі;

- вироблення умінь і навичок: розробляти, впроваджувати, адаптувати програмні продукти, ефективні для здійснення об’єктивного спостереження й аналізу різних напрямів бізнесової діяльності;

- формування навичок етичного ведення бізнесу.

Оволодіння уміннями застосовувати прикладне програмне забезпечення для оцінки ефективності бізнесової діяльності – це основа мета вивчення дисципліни Комп’ютерний контроль бізнес-процесів.

Комп’ютерний контроль бізнес-процесів є малодослідженим у практиці ведення бізнесу. Часто комп’ютерний контроль бізнес-процесів ототожнюють з аудитом. Але якщо для проведення аудиту потрібно залучати певне коло спеціалістів, то контролювати бізнес-процес за допомогою комп’ютера може сам суб’єкт бізнесу та його партнери, які опанували інтерфейс певних комп’ютерних програм. Більше того, цей контроль можна здійснювати опосередковано, через мережеві засоби комунікації (електронна пошта, вайбер, скайп).

Комп’ютерний контроль бізнес-процесів це предмет, що взаємопов’язаний з такими дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, математика, інформаційні технології, інформаційні системи та мережі, інформаційна безпека, бізнес-інформатика, економічна інформатика, кібернетика.

Цікаво, що саме комп’ютерний контроль бізнес-процесів може розвіяти сумніви партнерів по бізнесу у прозорості ведення діяльності, зокрема отримання й розподілу прибутку. Для цільової аудиторії бізнесу такий контроль виступає гарантуванням належної якості товарів, робіт, послуг, наданих суб’єктом бізнесової діяльності.

Предмет-Комп'ютерний-контроль--бізнес-процесів

Отже, предмет Комп’ютерний контроль бізнес-процесів дає змогу за допомогою засобів комп’ютерної техніки стежити за організацією бізнесового процесу й за потреби втручатися у його хід з метою мінімізації негативних наслідків і максимізації позитивних зрушень.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр Курсовікс, де можна швидко зробити реферування статті або практичну з курсу Комп’ютерний контроль бізнес-процесів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!