Роздрукувати сторінку

Автоматизація інженерних розрахунків як навчальна дисципліна

« Назад

Автоматизація інженерних розрахунків – це навчальний курс, що вивчає комп’ютерну оптимізацію розрахунків та обробки даних для зменшення трудомісткості розрахунків на підприємстві.

Автоматизація інженерних розрахунків – це розробка та впровадження комп’ютерної програми, спрямованої на вирішення інженерних задач, пов’язаних з розрахунками.

Автоматизація інженерних розрахунків – це комплекс дій, спрямованих на вдосконалення процесу інженерних розрахунків.

Автоматизація-інженерних-розрахунків

Предметом курсу Автоматизація інженерних розрахунків є інженерні процеси, а об’єктом – засоби оптимізації та автоматизації процесу розрахунків.

Метою вивчення курсу Автоматизація інженерних розрахунків є навчити використовувати сучасні програмні продукти для вирішення складних розрахунків в інженерній діяльності.

Завданням курсу Автоматизація інженерних розрахунків є:

- отримати знання по підготовці науково-технічної документації з використанням звітів;

- навчитися виконувати математичні операції різної складності в комп’ютерних програмних продуктах;

- практично опанувати статистичні розрахунки та аналіз даних, будувати графіки, проводити серії розрахунків за допомогою сучасних автоматизованих програм.

Автоматизація-розрахунків

Історія розвитку автоматизованих систем інженерних розрахунків бере свій початок у 70 роках, коли було вперше реалізовано проект складного виробничого витвору. Вже через 10 років з’явилися перші системи автоматизації інженерних розрахунків, а надалі з кожним роком світ отримував все більше вдосконалені системи, які використовувались на високотехнологічних виробництвах. Зараз автоматизація інженерних розрахунків використовується майже на кожному підприємстві, і складно навіть уявити як би існувала промисловість без цього явища.

Шлях любого винаходу починається з розробки нового технологічного процесу, пошуку вірного пошуку запуску його у виробництво. Такий пошук базується на вивченні варіантів, відбору інформації, виробництва прототипу, побудові математичної моделі. Все це потребує багатьох складних розрахунків, як технічних, так і економічних, в яких неможливо допустити навіть маленької похибки. Тому використання автоматизованих систем інженерних розрахунків набуває важливої ролі, використовуються як комерційні комп’ютерні програми, так і безкоштовні.

Найбільш відомими фігурами в області автоматизації інженерних розрахунків є Р. Смітт, Т. Гарнер, О. Данченко, Ю. Користичев, М. Барбюс, В. Даршвер та інші.

Цікавим є тій факт, що науковці з’ясували, у випадку відсутності програм автоматизації інженерних розрахунків фахівець би витрачав у 5700 разів більше часу, ніж при їх наявності.

Інженерні-розрахунки

Отже, вивчення курсу автоматизація інженерних розрахунків є досить складним, але й цікавим. Студент навчається не тільки виконувати складні розрахунки, але й практикується у використанні сучасних програм для розрахунку, аналізу, прогнозуванню та моделюванню інженерних розрахунків. За допомогою отриманих знань можна легко виконувати складні інженерні розрахунки, будувати графіки та повні розвернути звіти, створювати моделі та креслення.

Звичайно, за браком часу не всі студенти встигають своєчасно виконати завдання викладача. В цьому випадку на допомогу прийде ІЦ «KURSOVIKS». У нас Ви зможете купити курсову роботу з автоматизації інженерних розрахунків, чи замовити дипломну роботу за цим напрямком.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!