Роздрукувати сторінку

Моделювання бізнес-процесів як навчальна дисципліна

« Назад

Моделювання бізнес-процесів – навчальна дисципліна, яка вивчає процес створення моделей бізнесової діяльності.

Моделювання бізнес-процесів це предмет, що досліджує способи розробки можливих варіантів послідовності дій конкретного суб’єкта бізнесу.

Курс-Моделювання-бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів це курс, що займається вивченням можливостей спрощення різних видів діяльності суб’єкта бізнесу шляхом впровадження систем автоматизованого проведення бізнес-процесів.

Понятійною базою предмета Моделювання бізнес-процесів є: моделювання, бізнес-процес, бізнесова діяльність, суб’єкт бізнесу.

Бізнес-процесом прийнято називати будь-який вид, напрям діяльності суб’єкта бізнесу або навіть будь-який виконуваний ним вид робіт.

До моделювання людство зверталось віддавна. І з кожним десятиліттям розширювались межі його застосування. Моделювання процесів проникло на сьогодні практично в усі галузі людської діяльності. Потреба створювати послідовні описи дій певних фахівців виникла у зв’язку з появою і розширенням малого та середнього бізнесу. Саме моделювання бізнес-процесів дозволяє оптимізувати внутрішні процеси, що відбуваються у бізнесовій діяльності, посилити аналітичну складову ведення бізнесу.

Запроваджена навчальна дисципліна Моделювання бізнес-процесів, предметом вивчення якої є напрями бізнесової діяльності, має на меті сформувати у студентів систему умінь, необхідних для створення ефективних моделей ведення бізнесової діяльності шляхом використання для цього певного програмного забезпечення.

Об’єктом предмета Моделювання бізнес-процесів є комплекс програм, що використовуються для моделювання видів і напрямів бізнесової діяльності.

Моделювання-бізнес-процесів

Поглиблення знань з моделювання, прогнозування та менеджменту організацій, активне впровадження інформаційних технологій у бізнес, удосконалення аналітики бізнесової діяльності, ефективна робота з прикладним програмним комплексом суб’єкта бізнесу – це завдання вивчення дисципліни Моделювання бізнес-процесів.

Найбільш ґрунтовною працею з моделювання бізнес-процесів є робота Маклакова С.В., а також наукові статті Ковальова С., Дворникова А., Смирнової Н., Кабанця А.

Предмет Моделювання бізнес-процесів тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, автоматизація робочих місць, комп’ютерна безпека, моделювання систем передачі даних, методи та моделі управління ризиками, оптимізаційні методи та моделі, інформаційний менеджмент, бізнес-інформатика, економічний аналіз, менеджмент організацій.

Роль моделювання у бізнесі важко переоцінити. Адже воно є ефективним у малому бізнесі, коли наявний брак кадрів – фахівців-аналітиків, здатних об’єктивно проаналізувати діяльність суб’єкта бізнесу, так і у великому та середньому бізнесі, коли зростає необхідність оптимізувати ряд бізнес-процесів для того, аби полегшити працю людини.

Цікаво, що спроби створити моделі бізнес-процесів виникли ще за декілька десятиліть до розвитку і впровадження програмних продуктів і виникнення самого поняття «моделювання». Перші спроби датуються ще 20-ми роками ХХ століття, подальша активізація роботи у цьому напрямі відбулась у 60-х роках, а масовий сплеск активності мав місце, звісно, наприкінці минулого століття.

Предмет-Моделювання-бізнес-процесів

Отож, навчальна дисципліна Моделювання бізнес-процесів дає можливість компетентно, раціонально оптимізувати бізнесову діяльність, а також за потреби об’єктивно проаналізувати її. Моделювання бізнес-процесів – це відносно молода і досить перспективна та відкрита для подальшого впровадження інформаційних інновацій.

Як правило, не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для виконання різних наукових робіт. Як у такій ситуації досягти успіху у навчальній діяльності? Потрібно негайно звертатися в ІЦ Kursoviks, де можна швидко зробити семінар або курсову з курсу Моделювання бізнес-процесів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!