Роздрукувати сторінку

Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем як навчальна дисципліна

« Назад

Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем – навчальна дисципліна, яка вивчає засоби природної мови, які застосовуються для налагодження діалогу користувача з комп’ютером.

Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем це предмет, що досліджує засоби лінгвістики, які використовуються при розробці програмного забезпечення комп’ютера.

Курс-Лінгвістичне-забезпечення-комп'ютерних-систем

Актуальність лінгвістичного забезпечення комп'ютерних систем зумовлена швидкими темпами розвитку комп’ютерних технологій і активним входженням комп’ютерної техніки в усі сфери життя і діяльності людини. Саме засоби лінгвістики роблять можливим діалог користувача з комп’ютером. Без мовних засобів комп’ютерне обладнання – це просто апаратний комплекс, набір пристроїв, а от лінгвістичні засоби роблять комп’ютерну техніку «інтелектуальною». Лінгвістиці належить вирішальна роль у налагодженні «взаєморозуміння» між персональним комп’ютером і користувачем.

Тому для забезпечення сприятливих умов роботи користувача з програмним забезпеченням і запроваджена навчальна дисципліна Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем, предметом вивчення якої є комплекс прикладних програм загального чи спеціального призначення.

Об’єктом предмета Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем є мовні засоби, які закладаються при проектуванні програмного забезпечення або ж використовуються уже в створених програмних продуктах для реалізації цілей і завдань користувацької спільноти.

Завданнями вивчення дисципліни Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем є:

- формування системи знань про використання комп’ютерних систем;

- набуття навичок розробки прикладних програм;

- розвиток інформаційно-цифрової компетентності програміста і комп’ютерного схемотехніка;

- опанування умінь ефективно застосовувати засоби лінгвістики для продукування програмного забезпечення комп’ютера;

- опанування системи алгоритмів і команд, необхідних для інтелектуалізації комп’ютерного забезпечення;

- вироблення навичок через систему лінгвістичних засобів створювати оптимальний інтерфейс програмного забезпечення.

Лінгвістичне-забезпечення-комп'ютерних-систем

Оволодіння системою знань, умінь, навичок створювати мовне супроводження програмних продуктів персонального комп’ютера – це мета вивчення дисципліни Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем.

Про актуальність Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем свідчать численні праці дослідників, таких як: Баранов А.Н., Волошин В.Г., Дарчук Н.П. , Карпіловська, Є.А.

Предмет Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, захист інформації та комп’ютерна криптографія, алгоритмізація та програмування, мови програмування, прикладна лінгвістика, архітектура комп’ютерів, людино-комп’ютерний інтерфейс.

Цікаво, що усім нам відомий текстовий редактор Word дозволяє зробити автоматичним виконання ряду завдань, що стосуються роботи з текстом. Це, наприклад, автоматична підстановка, автоматична заміна, автоматичний пошук, інтелектуальне введення даних, визначення частоти слововживання тощо. Це досягається саме засобами лінгвістичного забезпечення. Це значно спрощує роботу таких користувачів персонального комп’ютера, як копірайтери, рерайтери, коректори, перекладачі, верстальники тексту.

Предмет-Лінгвістичне-забезпечення-комп'ютерних-систем

Отож, навчальна дисципліна Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем відкриває перед користувачем широкі горизонти, необхідні для ефективної його роботи з будь-яким програмним забезпеченням. Цей предмет створює усі умови для того, щоб мова користувача була зрозумілою комп’ютерним програмам.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко купити доповідь або курсову з курсу Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!