Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна графіка як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна графіка – навчальна дисципліна, яка вивчає процес створення, редагування, коректування, передавання зображень засобами апаратно-програмного функціоналу комп’ютера.

Комп’ютерна графіка це предмет, що досліджує набір і можливості прикладних програм для оброблення зображень.

Комп’ютерна графіка це курс, що займається вивченням інтерфейсу програмного забезпечення, призначеного для створення й опрацювання зображень.

Комп’ютерна-графіка

Потреба створювати нові зображення, відновлювати старі, покращувати їх виникла давно. Ще з середини минулого сторіччя обчислювальну техніку використовували з цією метою. Але бурхливий розвиток інформаційних технологій заклав міцні підвалини подальшого удосконалення роботи з графічною інформацією. Сьогодні існують прикладні програми, які можуть створювати, відновлювати, адаптувати найрізноманітніші зображення, навіть багатовимірні.

Графіка, до якої належать схеми, графіки, малюнки, рисунки, креслення, картинки, фотографії та їх поєднання, є предметом вивчення курсу Комп’ютерна графіка. А набір прикладних програм, які використовуються для створення й оброблення графічних даних, становлять об’єктом предмета Комп’ютерна графіка.

Навчальна дисципліна Комп’ютерна графіка має на меті сформувати фахівця, який знає:

- види графічної інформації;

- засоби й способи створення й опрацювання графічних даних;

- інтерфейс прикладних програм, призначених для роботи із зображеннями.

-- Уміє:

- раціонально використовувати апаратно-програмний комплекс персонального комп’ютера для опрацювання зображень;

- створювати, редагувати (видозмінювати, відновлювати, покращувати якість) графічних даних;

- продукувати графічну інформацію задля реалізації маркетингових або комерційних цілей підприємства.

Предмет-Комп’ютерна-графіка

Саме набір вищезазначених знань і умінь складають завдання вивчення дисципліни Комп’ютерна графіка.

Метою вивчення дисципліни Комп’ютерна графіка є формування у студентів умінь і навичок у сфері застосування сучасних інформаційних технологій для роботи із графічними даними.

Комп’ютерна графіка сприяє спрощенню та полегшенню роботи з графічною інформацією.

Комп’ютерну графіку досліджували автори навчальних видань для вищої школи, зокрема такі, як: Веселовська Г.В., Глушаков С.В., Дабижа Г.Н., Миронов Д.Ф., Петров М.Н.

Предмет Комп’ютерна графіка тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, обробка даних, комп’ютерні системи та мережі, експертні системи.

Цікаво, що поширене сьогодні медичне обстеження, що має назву комп’ютерна томографія, базується саме на комп’ютерній графіці, а саме на використанні 3d-зображень. Це обстеження дає можливість розглянути людські органи у різних проекціях і виявити особливо складні й небезпечні захворювання на ранніх стадіях та врятувати людині життя.

Курс-Комп’ютерна-графіка

Отже, навчальна дисципліна Комп’ютерна графіка покликана сприяти удосконаленню процесів створення й опрацювання графічної інформації. Особливо доцільним є застосування комп’ютерної графіки для створення конструкторських розробок, анімаційних об’єктів, проведення медичних обстежень, створення поліграфічної продукції.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко купити презентацію або дипломну з курсу Комп’ютерна графіка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!