Роздрукувати сторінку

Нечіткі множини та нечітка логіка як навчальна дисципліна

« Назад

Нечіткі множини та нечітка логіка – навчальна дисципліна, яка вивчає розробку програмного забезпечення, призначеного для роботи з множинами і логічними твердженнями, для яких не передбачено однозначної відповіді чи результату.

Нечіткі множини та нечітка логіка – це предмет, що охоплює математико-логічні й програмно-прикладні операції над множинами і логічними твердженнями.

Курс-Нечіткі-множини-та-нечітка-логіка

Нечіткі множини та нечітка логіка – це курс, що забезпечує впровадження математико-логічних підходів до роботи з даними в умовах невизначеності й відсутності конкретизації її результату.

Нечіткі множини та нечітка логіка – це галузь знань, що досліджує можливості застосування прикладних програм для роботи з множинами і логічними твердженнями нечіткого характеру.

Набір нечітких множин і неоднозначних логічних тверджень становить предмет вивчення курсу Нечіткі множини та нечітка логіка. Методологія і технологія роботи з цими множинами і твердженнями виступають об’єктом предмета Нечіткі множини та нечітка логіка.

Завданнями вивчення дисципліни Нечіткі множини та нечітка логіка є:

- навчитись використовувати логіко-математичні підходи у практичній діяльності людини;

- опанувати методику застосування програмного забезпечення комп’ютера для роботи з нечіткими множинами і логічними твердженнями, позбавленими однозначності й конкретності результату;

- навчитись обирати способи роботи з нечіткими множинами;

- здобути знання й уміння, необхідні для впровадження інформаційних інновацій в організацію роботи з нечіткими множинами і логічними твердженнями неоднозначного характеру.

Нечіткі-множини-та-нечітка-логіка

Метою вивчення дисципліни Нечіткі множини та нечітка логіка є оволодіння системою роботи з об’єктами нечіткої логіки та застосування результатів цієї роботи у практичній діяльності.

Спеціаліст з нечітких множин та нечіткої логіки – це фахівець, у професійне амплуа якого входять знання з математики, логіки, інформаційних технологій, лінгвістики, вміння з алгоритмізації та програмування, навички роботи в умовах неоднозначності, нечіткості й невизначеності.

Нечіткі множини та нечітка логіка стали об’єктом ґрунтовних дослідження таких учених, практиків, як: Беллман Р., Заде Л., Потій О.В., Лєншин А.В., Стефанишин Ю.Д.

Успіх в опануванні предмета Нечіткі множини та нечітка логіка гарантують знання з таких дисциплін, як: інформатика та комп’ютерна техніка, дослідження операцій, комп’ютерні системи, математичний аналіз, математична логіка та теорія алгоритмів, методи та моделі управління ризиками, лінгвістичне забезпечення комп’ютерних систем, системи штучного інтелекту, експертні системи.

Впровадження програмного забезпечення, призначеного для роботи з нечіткими множинами та нечіткою логікою, набуло особливої актуальності у фінансовій галузі та сфері бізнесу. Цікаво, що саме за допомогою нечіткої логіки створюють моделі кризових явищ, ситуацій у економічному й політичному житті високорозвинутих країн, які є передовими у сфері розвитку високих цифрових технологій. Це, наприклад, Японія, США, які є лідерами з розробки і використання прикладного програмного забезпечення для роботи з нечіткими множинами. Не менш цікавою є розробка росіян – пакет програм під назвою «Бізнес-прогноз», що дає змогу дати оцінку певних бізнес-ситуацій за рядом показників, тобто передбачити високу, середню чи малу ймовірність настання певних подій, в тому числі і кризових.

Предмет-Нечіткі-множини-та-нечітка-логіка

Отже, навчальна дисципліна Нечіткі множини та нечітка логіка володіє дієвим набором прикладних засобів, що дають змогу спрогнозувати діяльність суб’єкта господарювання чи бізнесової діяльності і уникнути невиправданих ризиків.

Безумовно, не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для наукової роботи. Як же впоратися із різними видами наукових робіт і отримати хороші оцінки? Треба негайно звертатися в ІЦ КУРСОВІКС, де можна швидко замовити дослідно-експериментальну розробку або магістерську роботу з курсу Нечіткі множини та нечітка логіка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!