Роздрукувати сторінку

Мобільне програмування як навчальна дисципліна

« Назад

Мобільне програмування – це процес, за допомогою якого здійснюється проектування та розроблення мобільних додатків для мобільних пристроїв на розповсюджених мовах програмування.

Навчальний курс Мобільне програмування дає студенту ґрунтовні знання у сфері існуючих технологій та принципів розробки мобільних додатків, ознайомлює з практикою проектування таких додатків та формує у студента вміння розв’язувати актуальні проблеми, що постають в процесі мобільного програмування.

мобільні платформи, інформаційні технології

Предметом дисципліни Мобільне програмування являються особливості створення мобільних додатків для мобільних пристроїв. Об’єктом дисциплін Мобільне програмування являється базова сукупність понять і знань про мобільні додатки, їх створення та функціонування.

Метою вивчення курсу Мобільне програмування є вивчення студентами теоретичних основ та формування практичних навиків здійснення мобільного програмування.

Завданнями навчальної дисципліни Мобільне програмування є:

- набуття студентом теоретичних знань та вмінь у сфері програмування мобільних пристроїв;

- вивчення особливостей роботи апаратної архітектури;

- ознайомлення з основними етапами проектування програмного забезпечення;

- вивчення технології проектування мобільних додатків;

- набуття навиків аналізувати реальні можливості інструментальних середовищ;

- формування вмінь розгортати програмні продукти на мобільних пристроях;

- набуття вмінь розробки алгоритмів роботи в безпровідних мережах;

- ознайомлення зі структурою мобільного додатку;

- оволодіння інструментами для створення та тестування різноманітних мобільних додатків.

алгоритм, програмне забезпечення

Курс Мобільне програмування пов’язаний з наступними навчальними дисциплінами: Бази даних, Програмування мобільних додатків, Комп’ютерна дискретна математика, Алгоритми та структури даних, Методи і засоби програмування для мобільних платформ.

Зародження Мобільного програмування припадає на кінець ХХ століття. Першими мобільними додатками були календарі, калькулятори та навіть ігри, що розроблялися в середовищі Java. Цікавим є те, що перший у світі смартфон був випущений IBM в 1993 році.

Мобільне програмування активно вивчали зарубіжні вчені, серед яких слід виділити: Дейтел П., Колісніченко Д.Н., Моргано М., Шілдт Г., Харді Б., Філліпс Б., Голощапов А.Л., Хашімі С. Також зазначена галузь знань була предметом дослідження таких вітчизняних науковців, як: Копитко М.Ф., Іванків К.С., Вагін П.П., Федорченко В.М., Поляков А.О., Євсеєв С.П.

мобільне програмування, мобільні пристрої

Мобільні телефони з’явилися не так давно і швидко стали витісняти стаціонарні. Якщо провести аналогію між програмами, якими ми користуємося сьогодні, та тими, якими ми користувались кілька років тому, різниця помітна. На початку 2000-х років програми мали обмежені можливості. Сьогодні все по іншому. Ми бачимо розгорнутий вміст, який ніколи не відхиляється від інтересів та очікувань користувача. Сучасні мобільні додатки постійно вдосконалюються та покращують взаємодію з користувачами. Такий стрімкий розвиток інформаційного суспільства вимагає фахівців, що володіють знаннями у сфері мобільного програмування.

Для написання якісної наукової роботи з навчальної дисципліни Мобільне програмування студенту необхідно дослідити велику кількість наукової літератури, ознайомитися зі знаннями з суміжних галузей знань. Проте студент не завжди встигає вивчати різноманітні наукові дисципліни та виконувати наукові роботи. Для збереження власного часу Ви можете купити есе, індивідуальну роботу чи курсову в ІЦ Курсовікс. Наші спеціалісти швидко та якісно виконають будь-яку наукову роботу, а Ви не тільки зекономите власний час, а також отримаєте відмінну оцінку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!