Роздрукувати сторінку

Квантова криптографія як навчальна дисципліна

« Назад

Квантова криптографія – навчальна дисципліна, яка займається вивченням можливостей квантової механіки для створення засобів захисту інформації від несанкціонованих вторгнень.

Квантова криптографія – це предмет, що вивчає особливості захисту інформації в мережі шляхом її кодування й створення секретних ключів, що забезпечують доступ до неї обмеженому колу осіб.

Квантова-криптографія

Термінологічну базу предмета Квантова криптографія складають такі поняття: секретний код, користувач, інформація, захист інформації.

Секретний код або ключ доступу – набір зашифрованих даних, декодування яких відкриває доступ користувачам до певної інформації.

Квантова криптографія – це галузь інформатики, яка охоплює систему захисту інформації, обмеження доступу до неї тим суб’єктам, які несуть загрози й ризики, та гарантування доступу тим користувачам, які послуговуються цією інформацією задля реалізації цілей підприємства.

Квантова криптографія працює таким чином: секретний код передається від одного суб’єкта до іншого, якщо на його шляху має місце перехоплення даних, то у суб’єкта, який здійснює це перехоплення, опиниться секретний код з видозміненими даними, які унеможливлять його несанкціонований доступ до інформації.

Необхідність вивчення дисципліни Квантова криптографія зумовлена активним поширенням так званих мережевих атак з боку несумлінних користувачів, що мають на меті перехоплення чужої інформації та використання її у недозволених їм цілях.

Предметом вивчення курсу Квантова криптографія є інформація, якою оперує певний суб’єкт і яка має статус конфіденційної.

Предмет-Квантова-криптографія

Об’єктом предмета Квантова криптографія є засоби та процедури, спрямовані на захист інформації від несанкціонованого використання.

Оволодіння уміннями здійснювати захист даних у локальних і всесвітній мережах з використання розробленого за принципами квантової механіки секретного коду – це основна мета вивчення дисципліни Квантова криптографія.

З метою пов’язані завдання вивчення дисципліни Квантова криптографія:

- формування системи знань про засоби захисту даних у мережі;

- опанування методики розробки кодів доступу до конфіденційної інформації;

- розробка прикладних програмних продуктів, здатних діагностувати й блокувати неправомірні вторгнення користувачів мережі до баз даних конфіденційної інформації;

- формування культури роботи з інформацією у локальних і глобальній мережі.

Спеціаліст із квантової криптографії – це технічно грамотний фахівець, який у межах своєї компетенції створює і дає у користування певним суб’єктам секретні коди доступу до баз конфіденційних даних.

До проблем квантової криптографії звертались іноземці Бауместер Д., Екерт А., Цайлингер А., Беннет Ч., Брассар Ж., Нільсен М., Чанг І.

Квантова криптографія це предмет, що взаємопов’язаний з такими дисциплінами, як: захист інформації в ІКС, комп’ютерна безпека, інформаційна безпека, захист інформації та комп’ютерна криптографія.

Цікаво, що принцип дії секретного коду розкривається через історію про Алісу, Боба і Єву, де Аліса і Боб – користувачі, які передають одне одному квантовий ключ, а Єва – це особа, що намагається перехопити секретні дані. Але її атака на код спричиняє його видозміну, чим відрізає Єві шлях до конфіденційних даних.

Курс-Квантова-криптографія

Отже, предмет Квантова криптографія створює усі умови для захисту інформації від неправомірного доступу.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр Курсовікс, де можна швидко зробити реферат або практичну з курсу Квантова криптографія.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!