Роздрукувати сторінку

Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж як навчальна дисципліна

« Назад

Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж – навчальна дисципліна, яка вивчає будову, призначення і функції комп’ютерних мереж.

Комп’ютерна мережа – це система зв’язку між певною кількістю комп’ютерів. Цей зв'язок здійснюється через кабельне чи повітряне середовище, а також мережеве обладнання. Розрізняють локальні, регіональні та глобальні мережі.

Спеціалізована комп’ютерна мережа – це система зв’язку між комп’ютерами, адаптована під специфіку діяльності конкретного підприємства, установи, організації.

Архітектура-спеціалізованих-комп.-мереж

Залежно від типу діяльності суб’єкта господарювання розрізняють такі спеціалізовані комп’ютерні мережі:

- державних установ;

- виробничих підприємства;

- системи комп'ютерного обліку витрати енергоносіїв;

- мікропроцесорні контролери та комп'ютерні мережі захисту телекомунікаційних телефонних та електричних підстанцій;

- системи екологічного моніторингу;

- охоронні комп'ютерні системи тощо.

Предметом вивчення курсу Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж є будова і функціональні можливості мережевих ресурсів.

Об’єктом предмета Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж можуть бути кабельне, повітряне середовище, через які забезпечується зв'язок у мережі, а також набір певного багатофункціонального обладнання, яке цей зв'язок підтримує.

Курс-Архітектура-спеціалізованих-комп.-мереж

Завданням вивчення дисципліни Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж є:

- ознайомлення з будовою та функціональними можливостями комп’ютерних мереж;

- формування у студентів умінь використовувати спеціалізовані комп’ютерні мережі для вирішення виробничих питань підприємства;

- вироблення навичок налаштування роботи спеціалізованих комп’ютерних мереж, умінь діагностувати неполадки у мережах та усувати їх;

- формування здатності знаходити нові шляхи застосування спеціалізованих комп’ютерних мереж.

Метою вивчення дисципліни Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж є формування у студентів умінь використовувати можливості мережевих ресурсів для роботи з величезними інформаційними масивами.

Архітектуру спеціалізованих комп’ютерних мереж вивчали у своїх працях науковці А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник, Є.В. Буров, С.М. Ромашко. Значний внесок у вивчення практичного застосування спеціалізованих комп’ютерних мереж зробив вітчизняний науковець С.М. Бабчук, який розробив відповідну математичну модель таких систем для конкретного об’єкта управління, а саме для нафтогазового комплексу.

Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, програмування, вища математика, комп’ютерна інженерія, економічна кібернетика, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні технології.

Предмет-Архітектура-спеціалізованих-комп.-мереж.

Отже, навчальна дисципліна Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж дає можливість студентам навчитись практичному застосуванню знань із будови комп’ютерних мереж і систем у реальній практиці, тобто у діяльності підприємства певної галузі, що значно спростить доступ користувачів мережі до ресурсів і раціональне використання їх для обробки найрізноманітніших масивів інформації.

Звісно, що не кожен студент, опановуючи технічно складну спеціальність, має час для виконання різних видів наукових робіт. Тоді він постає перед вибором: як встигнути виконати усе? У такому випадку треба неодмінно звертатись в Інформаційний центр KURSOVIKS, де Ви можете замовити реферат з предмета Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж, придбати курсовий чи дипломний проект з курсу Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж. Спеціалісти ІЦ КУРСОВІКС виконають найскладніше Ваше завдання швидко, доступно та якісно.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!