Роздрукувати сторінку

Нейромережеві системи в управлінні як навчальна дисципліна

« Назад

Нейромережеві системи в управлінні – навчальна дисципліна, що займається вивченням можливостей впровадження систем, заснованих на штучному інтелекту в процес управління підприємством, установою, організацією.

Нейромережі – це сукупність пристроїв і засобів, що імітують роботу головного мозку людини.

Нейромережі – це вид інформаційних мереж, принцип роботи яких повторює мисленні процеси людини.

Курс-нейромережеві-системи-в-управлінні

Нейромережі складаються з набору штучних нейронів, що повторюють будову та функції людського мозку.

Перші нейромережі почали виникали у 50-60-х роках минулого сторіччя. Процес їх активної комерціалізації стартував у 80-х роках ХХ століття.

Нейромережеві системи в управлінні – це предмет, що досліджує методологію і практику використання нейромереж в управлінській діяльності.

Нейромережеві системи в управлінні це курс, що має на меті створити передумови для застосування можливостей штучного інтелекту в управлінні.

Предметом вивчення курсу Нейромережеві системи в управлінні є управлінська діяльність суб’єкта господарювання.

Об’єктом предмета Нейромережеві системи в управлінні є методи, способи, моделі перенесення здатності людського мислення на апаратно-програмний комплекс персонального комп’ютера.

Нейромережеві системи в управлінні

Завданнями вивчення дисципліни Нейромережеві системи в управлінні є:

- розширення уявлень про використання прикладного програмного забезпечення в управлінській діяльності;

- вивчення особливостей роботи нейромереж як апаратно-програмних продуктів, заснованих на використанні штучного інтелекту;

- опанування методики і технології розробки й упровадження нейромереж в управлінську діяльність підприємства;

- вивчення способів перенесення особливостей роботи мозку людини на конкретний апаратно-програмний продукт з певним функціоналом;

- формування умінь здійснювати підбір і налаштування нейромереж, заснованих на штучному інтелекті, відповідно до вимог управлінської діяльності.

Метою вивчення дисципліни Нейромережеві системи в управлінні є формування у студентів умінь і навичок працювати з мережами штучного інтелекту задля реалізації управлінських цілей компанії.

Нейромережеві системи в управлінні вивчали в основному тільки зарубіжні практики У. Маккалюк, У. Піттс, Дональд Геб, Натаніел Рочестер та інші.

Цікаво, що перші дослідники нейромереж вважали, що їх активне запровадження у промисловість та результативна робота є ключем до людського мозку, але згодом стало зрозуміло, що в інтелекті людини є неосяжні глибини, які неможливо запрограмувати в штучні нейрони. Тому можна стверджувати, що створення нейромереж – це водночас знахідка і розчарування багатьох практиків і дослідників.

Впровадження нейромереж в управлінську діяльність потребує оптимального поєднання знань з фізіології, біології та ІТ-сфери.

Нейромережеві системи в управлінні тісно пов'язані з такими навчальними дисциплінами: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційні системи в мережі, комп’ютерні системи та мережі, біологія людини, психологія, фізіологія людини, нейропсихологія.

Отже, навчальна дисципліна Нейромережеві системи в управлінні відкриває можливості передачі повноважень людини-управлінця інтелектуальним програмним системам, які таку людину замінять.

Предмет-нейромережеві-системи-в-управління

Фахівець з нейромережевих систем – це високоосвічена людина, яка не просто має високий рівень інформаційно-цифрової компетентності, але й ґрунтовні знання з фізіології та психології людини та здатна оптимально їх поєднувати при створенні апаратно-програмного продукту, заснованому на системах штучного інтелекту.

Як відомо, студенти, здобуваючи освіту, постійно відчувають нестачу часу для написання наукових робіт. Як же успішно впоратися з усіма поставленими завданнями? Встановіть контакт з ІЦ Kursoviks, де можна швидко замовити задачу та кейс з курсу Нейромережеві системи в управлінні. Передайте повноваження з написання Ваших наукових робіт професіоналам Курсовікс, які виконають будь-яке наукове завдання оперативно, компетентно і недорого.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!