Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна логіка як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна логіка – навчальна дисципліна, яка вивчає специфіку використання комп’ютера для розв’язання логічних завдань.

Комп’ютерна логіка – це предмет, що досліджує можливості інформаційних технологій у процесі аналізу схем і будови комп’ютера.

Комп'ютерна-логіка

Комп’ютерна логіка це курс, що займається вивченням методів і прийомів аналізу схем, процесів, заснованих на об’єктах цифрової пам’яті.

Логіка як наука виникла досить давно і була пов’язана із філософським вченням. Вона була відома ще навіть у античні часи, коли було модно вправлятись в умовиводах. З розвитком людського мислення відбувався і прогрес у логіці. Зараз ми уже навіть маємо справу з комп’ютерною логікою, що має на меті з’ясувати принципи логічних схем, що складають основу комп’ютера.

Є дуже багато цитат про логіку, її значення й використання. Зокрема, цікавим є вислів німецького письменника, автора багатьох історичних романів Ліона Фейхтванґера «Логіка — це бог мислячих», який є дотичним до комп’ютерної логіки тому, що той, хто розуміє логіку й керується нею у своїй діяльності, той абсолютно компетентний у своєму роді занять, що дуже важливо при роботі з числовими даними та цифровими схемами.

Предметом вивчення курсу Комп’ютерна логіка є схеми та процеси, що базуються на цифрових технологіях. Способи, методи й засоби вивчення цих схем і процесів становлять об’єкт предмета Комп’ютерна логіка.

Курс-Комп'ютерна-логіка

Комп’ютерна логіка як навчальна дисципліна ставить перед студентами ряд завдань:

- розвивати логічний стиль мислення;

- навчитися створювати і працювати з пристроями, що ґрунтуються на цифрових технологіях;

- опанувати методику розробки та деталізації схем і процесів пристроїв комп’ютера;

- навчитися використовувати інформаційні технології для деталізації схем, процесів цифрових пристроїв;

- навчитися обробляти різноманітні інформаційні дані, зокрема виконувати арифметичні дії в операційних автоматах.

Метою вивчення дисципліни Комп’ютерна логіка є формування у студентів умінь і навичок, необхідних для роботи зі схемами та процесами цифрових пристроїв, для створення і розшифрування цифрових схем.

Комп’ютерна логіка сприяє спрощенню та полегшенню роботи з числовою інформацією.

Комп’ютерну логіку досліджували Тофтул М. Г., Хоменко І. В., Жоль К. К., Камаралі Г.В., Білецький В.В., Бочаров В. А., Маркін В. І., Говорущенко Т.О., Матвієнко М.П.

Навчальна дисципліна Комп’ютерна логіка тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, математика, вища математика, архітектура комп’ютерних систем і мереж, алгоритми, алгоритмізація та програмування, діагностування обчислювальних систем.

Перспективним напрямом розвитку комп’ютерної логіки є її застосування у системах штучного інтелекту, тим більше, що дослідження у цьому напрямі проводились ще з 50-60-х років минулого століття.

Отже, навчальна дисципліна Комп’ютерна логіка покликана полегшити роботу з цифровими схемами, деталізувати процеси, що відбуваються у цифрових пристроях і приладах. Комп’ютерну логіку сьогодні неможливо уявити без впровадження сучасних цифрових, інформаційних технологій. Особливо доцільним є застосування комп’ютерної логіки для створення інтелектуальної робототехніки, здатної оптимізувати й полегшити працю людини.

Предмет-Комп'ютерна-логіка

Комп’ютерна логіка є інваріантивною складовою системи підготовки комп’ютерного інженера або системотехніка у вищій школі, що забезпечує високий рівень розвитку інформаційно-цифрової компетентності фахівця комп’ютерної галузі.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко купити реферат або дипломну з курсу Комп’ютерна логіка.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!