Роздрукувати сторінку

Основи проектування, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Основи проектування» - розглядає питання, пов'язані з проектуванням будівель, проведенням в них усіх видів ремонтних робіт (профілактичний, поточний та капітальний), реконструкцією і технічним переозброєнням підприємств.

Мета викладання дисципліни Основи проектування - дати майбутнім інженера необхідні теоретичні та практичні знання.

курс-Основи-проектування

Відповідно до вказаної мети при вивченні дисципліни Основи проектування ставляться такі завдання:

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

- знати склад проектної документації;

- вміти виконувати функції замовника;

- вміти виконувати і читати креслярську проектну документацію, розбиратися в кошторисній документації і працювати з нею.

При вивченні дисципліни студенти повинні:

- дотримуватися прийнятої термінології і умовних позначень відповідно до чинних стандартів України;

- використовувати технічні засоби навчання та наочні посібники;

- використовувати сучасну нормативно-технічну та довідкову документацію, розробки НДІ і проектних організацій, матеріали журналів та інших періодичних видань;

- оволодіти навичками читання і виконання креслень, що входять.

Дисципліна «Основи Проектування» відноситься до базової частини професійного циклу. Дисципліна ґрунтується на знанні наступних дисциплін: "математика", "інженерна графіка", "комп'ютерна графіка".

Для успішного освоєння дисципліни «Основи Проектування», студент повинен:

1. Знати:

- основні вимоги стандартів ЕСКД до креслень;

- інструментальні комп'ютерні засоби для побудови креслень;

- методики побудови двовимірних креслень.

2. Вміти:

- використовувати апарат математичних методів для вирішення практичних завдань;

- інженерії та економіки.

3. Володіти навичками:

- техніки виконання креслень, навчитися зображувати вироби на комплексному кресленні і в аксонометричних проекціях;

- навичками читання креслень, тобто уявного уявлення форми, розмірів виробів за їхніми зображеннями на кресленні.

Вивчення дисципліни необхідно для подальшого вивчення таких дисциплін, як «Розрахунок і конструювання механічного обладнання», «Системи парооснащення і парове обладнання».

В результаті освоєння компетенцій студент повинен:

1. Знати:

1.1. здатний забезпечувати технологічність виробів і процесів їх виготовлення, вміє контролювати дотримання технологічної дисципліни при виготовленні виробів.

2. Вміти:

2.1. вміє складати технічну документацію (графіки робіт, інструкції, кошториси, плани, заявки на матеріали і обладнання) і готувати звітність за встановленими формами, готувати документацію для створення системи менеджменту якості на підприємстві.

3. Володіти:

3.1. здатний здійснювати діяльність, пов'язану з керівництвом діями окремих співробітників, надавати допомогу підлеглим.

Основи-проектування

Отже, у процесі вивчення дисципліни «Основи проектування» студенти повинні засвоїти основні поняття, ознайомитися з методологією та методичними основами проектування будівельної діяльності, методами аналізу та синтезу проектних рішень розвитку будівельної діяльності.

Автори ІЦ «Kursoviks» можуть для вас зробити дипломну роботу чи доповідь з курсу Основи проектування, або будь-яку іншу навчально-наукову роботу. Звертайтеся і залишитесь задоволені якістю роботи і сервісом обслуговування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!