Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна математика як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна математика – навчальна дисципліна, яка вивчає процес програмного забезпечення комп’ютера для виконання математичних обчислень.

Комп’ютерна математика це предмет, що досліджує інтерфейсні особливості, технологію та методологію використання прикладних програм для автоматизації математичних розрахунків.

Комп'ютерна-математика

Комп’ютерна математика це курс, що займається вивченням процесу оптимізації та візуалізації математичних обчислень.

Комп’ютерна математика це відносно нова галузь, що виникла на базі математики та інформатики і вивчає особливості проведення математичних обчислень за допомогою прикладного програмного забезпечення загального та спеціального призначення.

Предметом вивчення курсу Комп’ютерна математика є числова інформація, яка створюється й обробляється у процесі основної діяльності конкретного суб’єкта господарювання.

Об’єктом предмета Комп’ютерна математика є набір програмних продуктів загального та спеціального призначення, які застосовуються для автоматичного оброблення числової інформації.

Курс-Комп'ютерна-математика

Спеціаліст у галузі комп’ютерної математики – це технічно грамотна людина, яка володіє високим рівнем логіко-математичного мислення, має ґрунтовні знання про будову та функціонал персонального комп’ютера.

Комп’ютерна математика дозволяє полегшити трудомісткі математичні обчислення, делегувавши їх виконання «комп’ютерному інтелекту».

Успішне опанування дисципліни Комп’ютерна математика лежить в одній площині з реалізацією таких її завдань:

- поглиблення та систематизація знань про використання інформатики та математики у різних галузях людської діяльності;

- удосконалення системи знань про апаратно-програмний функціонал комп’ютера;

- оволодіння сучасними методами створення й опрацювання числової інформації;

- опанування методики роботи з прикладним програмним забезпечення комп’ютера, призначеним для автоматичної обробки математичних даних;

- поглиблення умінь і навичок роботи в комп’ютерних системах і мережах;

- формування навичок розробки моделей розв’язку математичних задач;

- формування навичок налагоджувати комп’ютерне обладнання для роботи з числовою інформацією.

Метою вивчення дисципліни Комп’ютерна математика є набуття студентами знань, умінь, навичок використання програмного забезпечення комп’ютера у проведенні математичних розрахунків, пов’язаних з їх професійною діяльністю.

Комп’ютерна математика по праву вважається «ровесницею» економічної кібернетики та пов’язана з іменами таких учених, як: М. Вінер, С.А. Лєбєдєв, Б.В. Гнеденко, В.М. Глушков.

Предмет Комп’ютерна математика тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, математика, алгоритми, економічна кібернетика, обробка даних, людино-комп’ютерний інтерфейс.

Отже, навчальна дисципліна Комп’ютерна математика відкриває шлях до спрощення системи роботи з числовою інформацією, перетворює користувача з виконавця на організатором процесу математичних обчислень. Проте впровадження здобутків комп’ютерної математики у практику діяльності підприємств, установ, організацій може бути ускладнено через низький рівень їх матеріально-технічного та програмного забезпечення. Адже ліцензовані програмні продукти коштують дорого і їх установка вимагає наявності сучасного комп’ютерного обладнання, а не застарілого.

Предмет-Комп'ютерна-математика

Цікаво, що засоби комп’ютерної математики дають змогу користувачеві не просто провести математичні обчислення, але й «побачити» сам їх процес, тобто є можливість візуалізації розрахунків, що важливо тоді, коли слід дослідити явище, процес або предмет у динаміці, наприклад відстежити коливання на валютному ринку, динаміку залучення іноземних інвестицій. Тут спрацьовує принцип: краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко замовити наукову статтю або курсову з курсу Комп’ютерна математика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!