Роздрукувати сторінку

Прикладне програмування як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Прикладне програмування – вивчає основи об'єктно-орієнтованого програмування і розробки додатків в середовищі Windows.

Мета освоєння навчальної дисципліни Прикладне програмування:

- вивчення основ алгоритмізації і програмування для вирішення прикладних завдань;

- підготовка відповідальних, самостійних, готових до самовдосконалення кваліфікованих випускників.

дисципліна-Прикладне-програмування

По закінченню вивчення дисципліни студенти отримують уявлення про основні принципи програмування, необхідні бакалавру в процесі його професійної діяльності.

Дисципліна "Прикладне програмування" входить в число навчальних дисциплін варіативної частини математичного та природничо-наукового навчального циклу.

Викладання дисципліни «Прикладне програмування» будується виходячи з затребуваного рівня базової підготовки бакалаврів в галузі.

В системі професійної підготовки бакалаврів в галузі експлуатації транспортно-технологічних засобів «Прикладне програмування» займає важливе місце для грамотного використання в роботі існуючого і розроблюваного програмного забезпечення.

Для успішного освоєння дисципліни необхідні знання з наступних дисциплін і розділів ООП:

- Інформатика;

- Математика.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- теоретичні і практичні основи технології програмування, системи програмування.

-- Вміти:

- використовувати можливості обчислювальної техніки і програмного забезпечення для програмування задач в області механізації;

- вибирати необхідні програмні та технічні засоби для конкретних цілей користувача;

- здійснювати організацію пошуку і аналіз інформації в професійній діяльності.

-- Володіти:

- методами організації обчислювальних експериментів в області професійної діяльності;

- загальними навичками розробки алгоритмів;

- основами розробки і створення програмного коду, в середовищі мови програмування Pascal;

- основними навичками створення макросів в середовищі мови програмування VBA для додатків Windows.

Мати уявлення:

- про напрямки розвитку програмної інженерії;

- про проблеми та тенденції в області прикладного програмування.

Прикладне програмування

Таким чином, даний курс націлений на формування у студентів навичок користувача системою візуального програмування додатків Lasarus та алгоритмізації інженерних задач і розробки сучасних додатків для віконного інтерфейсу системи Windows.

За наявності труднощів при вивченні даної дисципліни, ви можете купити дипломну роботу чи презентацію з курсу Прикладне програмування на сайті ІЦ «КУРСОВІКС».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!