Роздрукувати сторінку

Еволюційні алгоритми як навчальна дисципліна

« Назад

Еволюційні алгоритми – навчальна дисципліна, яка вивчає процес управління та застосування алгоритмів нового покоління у різних сферах діяльності людини.

Еволюційні алгоритми – це предмет, що досліджує використання програмування для алгоритмізації процесів, що базуються на системах штучного інтелекту.

Еволюційні-алгоритми

Еволюційні алгоритми – це курс, що займається вивченням специфіки та алгоритмізації операцій, які виконуються певним суб’єктом, з урахуванням прогресу людства та з використанням мов програмування.

Еволюційні алгоритми – це галузь алгоритмізації, що займається програмування алгоритмів, заснованих штучних інтелектуальних системах.

Предметом вивчення курсу Еволюційні алгоритми є операції, виконувані певним підприємством чи організацією, які підлягають алгоритмізації.

Об’єктом предмета Еволюційні алгоритми є методи і прийоми алгоритмізації та мови програмування, які для цього використовуються.

Предме-Еволюційні-алгоритми

Завданнями вивчення дисципліни Еволюційні алгоритми є:

- поглиблення та систематизація знань про використання алгоритмів у різних галузях людської діяльності;

- поповнення й оновлення теоретичної бази знань про можливості та особливості застосування алгоритмів, заснованих на штучному інтелекті;

- поглиблення умінь і навичок роботи щодо алгоритмізації та прогнозування;

- опанування методики впровадження наслідків еволюції людства у роботу інформаційних систем;

- вироблення умінь будувати алгоритми операцій та робити їх опис мовою програмування;

- формування здатності вносити дієві пропозиції, спрямовані на оптимізацію роботи алгоритмічних систем, базованих на штучному інтелекті;

- оволодіння уміннями робити підбір і розробку алгоритмів нового покоління для конкретних операцій з інформаційними даними, що застосовуються певними суб’єктами господарської діяльності;

- оволодіння навичками розширення можливостей застосування алгоритмізації та програмування з метою використання їх в економічній, збутовій, маркетинговій, фінансовій діяльності підприємства.

Метою вивчення дисципліни Еволюційні алгоритми є формування у студентів умінь і навичок у сфері розробки і застосування алгоритмів нового покоління, заснованих на результатах еволюційного розвитку людства.

Еволюційні алгоритми сприяють удосконаленню роботи з інформаційними даними.

Еволюційні алгоритми досліджували Ємельянов В., Курейчик В., Рутковська Д., Пилинський М., Рутковський Л.

Цікаво, що галузі застосування еволюційних алгоритмів постійно розширюються і уже давно вийшли за межі технічних сфер людської діяльності. Адже відомо, що у такій країні як Австрія еволюційні алгоритми використовуються навіть у музиці.

Предмет Еволюційні алгоритми тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, алгоритми, алгоритмізація та програмування, математика, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, обробка даних, моделі та структура даних.

Курс-Еволюційні-алгоритми

Отже, навчальна дисципліна Еволюційні алгоритми покликана сприяти оптимізації та автоматизації процесів обробки даних із застосуванням алгоритмів, заснованих на системах штучного інтелекту.

Фахівець у галузі еволюційної алгоритмізації – це грамотний спеціаліст, який поєднує уміння й функції математика, програміста й знавця інформаційно-комунікаційних технологій.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр Курсовікс, де можна швидко замовити реферат або консультаційний проект з курсу Еволюційні алгоритми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!