Роздрукувати сторінку

Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації – навчальна дисципліна, що займається вивченням методів, прийомів і способів роботи з мультимедійними даними.

Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації – предмет, що вивчає методологію обробки мультимедіа шляхом використання інформаційних технологій.

Мультимедійна інформація – це поєднання тестових, графічних, звукових і анімаційних даних на одному носієві інформації.

Курс-комп’ютерна- обробка- мультимедійної- інформації

Основним типом даних мультимедіа є презентації.

Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації – це галузь знань, що досліджує систему роботи з мультимедійними презентаціями (розробку, використання).

Предметом вивчення курсу Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації є комп’ютерні програми та інформаційні технології для роботи з мультимедійними даними та різні види мультимедіа.

Об’єктом предмета Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації є мультимедійна інформація, тобто звук, анімація, текст, графіка.

Завданнями вивчення дисципліни Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації є:

- розширення знань про сфери використання інформаційних технологій і мультимедійних даних;

- вироблення умінь працювати з програмами, які забезпечують створення та редагування мультимедіа;

- оволодіння вміннями застосовувати мультимедіа та інформаційні технології у професійній діяльності задля досягнення цілей підприємства, установи, організації.

Комп’ютерна-обробка-мультимедійної-інформації

Метою вивчення дисципліни Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації є формування у студентів умінь і навичок працювати з різними видами мультимедійної інформації.

Вивченням комп’ютерної обробки мультимедійної інформації займалися Ю.А. Маковецька-Гудзь, В.В. Лякутін, О. О. Литвиненко.

Цікаво, що вперше засоби мультимедіа були використані у середині минулого сторіччя для проведення шоу-програми, яка передбачала поєднання музики, кіно і світлових спецефектів.

Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації оперує такими термінами і поняттями: мультимедійні технології, мультимедійні засоби, мультимедійні системи, мультимедійне середовище, мультимедійні ігри.

Базою для опанування навчального предмета Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації є інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційні системи, прикладне програмне забезпечення.

Отже, навчальна дисципліна Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації дає можливість студентам навчитись ефективно працювати з мультимедійними даними у процесі реалізації їх професійних функцій.

Фахівець із комп’ютерної обробки мультимедійної інформації досконало володіє інформаційними технологіями, вміє оптимально поєднувати різні види мультимедіа, досягаючи при цьому максимальної реалізації провідних цілей суб’єкта господарювання, у якому він працює. Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації дає можливість в рази посилити візуальний ефект інформації, що презентується, а також досягти максимального ефекту її використання.

Предмет-комп’ютерна-обробка-мультимедійної-інформації

Знання з комп’ютерної обробки мультимедійної інформації можна використовувати практично в усіх сферах життєдіяльності людини, адже вони сприяють пришвидшенню роботи з інформацією та значно полегшують її сприйняття, демонструють високий рівень впровадження інформаційних технологій.

Зазвичай, не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для виконання наукових робіт. Як досягти успішного результату в такому випадку? Треба неодмінно звертатися в Інформаційного центру КУРСОВІКС, де можна швидко замовити реферат чи есе з курсу Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації. Працівники ІЦ KURSOVIKS виконають Ваше замовлення якісно й оперативно.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!