Роздрукувати сторінку

Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси як навчальна дисципліна

« Назад

Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси – навчальна дисципліна, яка вивчає методологію проведення розрахунково-обчислювальних операцій за участю різних, територіально віддалених, персональних комп’ютерів.

Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси це предмет, що досліджує виконання розрахункових процедур, об’єднаних спільною метою, з використанням розмежованого у просторі апаратно-програмного функціоналу.

Високопродуктивні-обчислення-і-ГРІД-сервіси

Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси це курс, що займається обробкою числових даних кількома засобами комп’ютерної техніки з різних географічних точок.

Предметом вивчення курсу Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси є розрахунково-обчислювальні операції, що здійснюються певним підприємством.

Об’єктом предмета Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси є методи, принципи організації розрахунково-обчислювальних операцій з використання персональних комп’ютерів, розташованих у різних географічних точках.

Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси зручні у використанні завдяки можливості проведення розрахункових дій залежно від ситуації, тобто або на комп’ютері, де зберігаються дані, або на комп’ютері, де є програмне забезпечення для обробки цих даних. Це означає, що у ході таких операцій можуть братися дані з однієї точки, а програмне забезпечення – зовсім з іншого персонального комп’ютера, територіально віддаленого від першого.

Курс-Високопродуктивні-обчислення-і-ГРІД-сервіси

Завданнями вивчення дисципліни Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси є:

- поглиблення та систематизація знань про використання інформаційних технологій при проведенні обчислень;

- формування стійкої теоретичної бази знань про можливості та особливості застосування високопродуктивних обчислень у різних сферах діяльності;

- поглиблення умінь і навичок роботи з числовою інформацією;

- опанування методики впровадження високопродуктивних обчислень у діяльність підприємств різних галузей економіки;

- вироблення умінь організовувати та проводити оптимізацію комп’ютерної мережі під використання ГРІД сервісів.

Метою вивчення дисципліни Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси є формування у студентів умінь і навичок використовувати високопродуктивні сервіси у практичній діяльності.

Основоположниками ідеї впровадження високопродуктивних обчислень і ГРІД сервісів є іноземці Ян Фостер, Карл Кесельман, Стів Tuecke.

Цікаво, що про високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси активно заговорили тільки у першому десятилітті ХХІ століття, тому ця тема є предметом обговорення у ході проведення різних наукових конференцій. Більше того, високопродуктивні технології активно впроваджує декілька вітчизняних вишів.

Предмет Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, програмування, архітектура комп’ютерів, алгоритми.

Предмет-Високопродуктивні-обчислення-і-ГРІД-сервіси

Отже, навчальна дисципліна Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси покликана в рази підвищити продуктивність роботи користувача з інформацією, зокрема з числовими даними.

Фахівець з високопродуктивних обчислень і ГРІД-сервісів – це грамотний спеціаліст, який уміє застосовувати передові технології для планування, аналізу роботи, обліку й перевірки ефективності діяльності суб’єкта господарської діяльності.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко зробити реферат або дипломну з курсу Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!