Роздрукувати сторінку

Програмування вбудованих систем як навчальна дисципліна

« Назад

Програмування вбудованих систем – вивчає вбудовані системи, апаратні особливості вбудованих платформ, надає порівняльний огляд операційних систем, що використовуються у вбудованих системах, програмні засоби, які використовуються для розробки і налагодження програмного забезпечення вбудованих систем.

Мета дисципліни Програмування вбудованих систем - освоєння заданих дисциплінарних компетенцій в області проектування структури апаратних засобів і прикладного програмного забезпечення вбудованих мікропроцесорних керуючих систем.

курс-Програмування-вбудованих-систем

Завдання дисципліни Програмування вбудованих систем:

- вивчення елементів архітектури апаратної платформи, моделей і чисельних етапів проектування програмного забезпечення вбудованих керуючих систем реального часу;

- формування умінь з розробки структурної схеми апаратної платформи і моделі керуючої системи реального часу на декларативній мові;

- оволодіння навичками проектування вбудованих керуючих систем реального часу і досвідом практичної роботи в інтегрованому середовищі розробки прикладного програмного забезпечення керуючих систем реального часу.

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти: архітектура процесорних вузлів, ієрархія і технології пам'яті, структура контролерів переривань, пристроїв та інтерфейсів вводу-виводу вбудованої системи; автоматні та потокові моделі обчислень вбудованої системи; мова програмування Lustre і інтегроване середовище розробки прикладного програмного забезпечення SCADE suite для вбудованих систем.

Дисципліна Програмування вбудованих систем відноситься до варіативної частини циклу загальнонаукових дисциплін магістерської програми і є обов'язковою для вивчення.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен освоїти частини зазначених вище компетенцій і демонструвати такі результати:

-- Знати:

- архітектуру процесорних вузлів вбудованих систем;

- типи і форми паралелізму процесорних вузлів;

- ієрархію і технології пам'яті вбудованих систем;

- структуру контролерів переривань, пристроїв та інтерфейсів вводу виведення;

- зміст і взаємозв'язки етапів проектуванні вбудованих систем управління реального часу;

- автоматні та потокові моделі обчислень вбудованої системи, мову програмування Lustre;

- інтегроване середовище розробки прикладного програмного забезпечення SCADE suite.

-- Вміти:

- розробляти структурну схему апаратної платформи вбудованої системи;

- створювати автоматні моделі для вбудованих систем;

- створювати потокові моделі та їх комбінації для вбудованих систем.

-- Володіти:

- навичками проектування структурної схеми апаратної платформи вбудованих систем;

- навичками проектування прикладного програмного забезпечення вбудованих систем в інтегрованому середовищі проектування.

Зміст дисципліни: Апаратна платформа вбудованої керуючої системи реального часу. Модельно-орієнтоване проектування.

Програмування-вбудованих-систем

Отже, даний курс надає загальні базові знання та розвиває вміння налагодження та розробки програмного забезпечення вбудованих систем.

Виконання студентсько-наукових робіт з вище згаданої дисципліни потребує якісних знань і глибокого розуміння процесів програмування. Якщо у вас виникли з цим труднощі ви можете замовити дипломну чи лабораторну роботу з курсу Програмування вбудованих систем у професійної команди авторів центру Курсовікс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!