Роздрукувати сторінку

Банківські спеціальні комп’ютерні мережі як навчальна дисципліна

« Назад

Банківські спеціальні комп’ютерні мережі – навчальна дисципліна, яка займається вивченням впровадження і застосування прикладного програмного забезпечення для роботи банку з клієнтами.

Банківські спеціальні комп’ютерні мережі – наука про застосування інформаційних технологій у сфері банків та банківської діяльності.

Банківські-та-спеціальні-комп'ютерні-мережі

Банківські спеціальні комп’ютерні мережі – це предмет, що вивчає розробку, впровадження та застосування спеціальних комп’ютерних мереж у банківській діяльності.

Комп’ютерна мережа – це система, що забезпечує зв'язок між кількома чи багатьма комп’ютерами через кабельне чи повітряне середовища, а також мережеві ресурси, що цей зв'язок забезпечують.

Спеціальні комп’ютерні мережі - це комп’ютерні мережі, адаптовані під напрям і специфіку діяльності їх клієнтів або користувачів.

Предметом вивчення курсу Банківські спеціальні комп’ютерні мережі є програмний функціонал персонального комп’ютера, що застосовується у банківській діяльності.

Об’єктом предмета Банківські спеціальні комп’ютерні мережі є найменування програм, застосовуваних банком для роботи з клієнтами, а також способи використання таких програм.

Завданнями вивчення дисципліни Банківські спеціальні комп’ютерні мережі є:

- розширення системи знань про можливості використання комп’ютерних мереж у практичній діяльності людини;

- вироблення умінь працювати з великими масивами числової інформації;

- формування здатності адаптувати комп’ютерні мережі під специфіку роботи банків;

- оволодіння уміннями здійснювати самостійне проектування, налаштування та усунення неполадок у роботі програмного ресурсу банків;

- формування умінь здійснювати навчання банківського персоналу особливостям роботи зі спеціальним програмним забезпеченням;

- спрощення розрахунків, які виконуються над інформаційними даними у банках;

- оволодіння передовими методами та прийомами удосконалення роботи наявних програмних продуктів, що використовуються у банківській діяльності.

Курс-Банківські-та-спеціальні-комп'ютерні-мережі

Метою вивчення дисципліни Банківські спеціальні комп’ютерні мережі є формування у студентів умінь і навичок створення та налагодження спеціального програмного забезпечення банківської сфери, що значно спрощує роботу з клієнтами банків.

Спеціальні комп’ютерні мережі вивчали М.М. Митник, В.В. Пасічник, Є.В. Буров, С.М. Ромашко.

Предмет Банківські спеціальні комп’ютерні мережі тісно пов'язаний із такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, математика, інформаційні технології, інформаційні системи та мережі, комп’ютерні системи та мережі, обробка даних.

Актуальність вивчення дисципліни Банківські спеціальні комп’ютерні мережі зумовлена модернізацією системи роботи банків з клієнтами.

Отже, навчальна дисципліна Банківські спеціальні комп’ютерні мережі дає можливість студентам навчитись здійснювати підготовку програмних продуктів для банківської сфери.

Сучасний фахівець, що працює з банківськими спеціальними комп’ютерними мережами, повинен мати високий рівень фахової компетентності, на рівні експерта працювати з програмним забезпеченням, володіти високо розвинутим логічним мислення, орієнтуватись в апаратній системі персональних комп’ютерів.

Предмет-Банківські-та-спеціальні-комп'ютерні-мережі

Впровадження курсу Банківські спеціальні комп’ютерні мережі робить спілкування банку з клієнтом комфортним, зручним і таким, що відповідає світовим вимогам банківської діяльності.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр KURSOVIKS, де можна швидко зробити реферат або дипломну з курсу Банківські спеціальні комп’ютерні мережі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!