Роздрукувати сторінку

Комп’ютерні науки як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерні науки це галузь знань, що об’єднує в собі різноманітні комп’ютерні дисципліни, включаючи також теоретичні сторони таких галузей, як інформатика, математика та інші.

Дисципліна Комп’ютерні науки надає ґрунтовні знання в таких галузях, як системні дослідження, програмування, методи проектування інформаційних систем, інформаційні та комунікаційні технології, використання штучного інтелекту.

штучний інтелект, математика

Предмет дисципліни Комп’ютерні науки – це особливості роботи комп’ютерних та інформаційних технологій. Об’єкт дисципліни Комп’ютерні науки – це базова сукупність понять і знань про комп’ютерні науки, основи програмування.

Метою курсу Комп’ютерні науки є отримання знань з основних розділів інформаційних технологій, вивчення теоретичних основ, які використовуються при створенні комп’ютерних програм, отримання базових знань з інформатики та інформаційних технологій.

Завданнями курсу Комп’ютерні науки є:

- формування нових та вдосконалення існуючих знань та вмінь систематичного дослідження інформаційно-комунікаційних технологій, програмування та використання штучного інтелекту;

- набуття базових знань та практичних навичок з розробки, впровадження та обслуговування інформаційних систем та технологій у різних галузях бізнесу;

- вивчення принципів обміну та обробки інформації в різних системах;

- оволодіння методами організації інформаційних сховищ, технологій розробки та модернізації інформаційних систем;

- удосконалення знань у галузі комп’ютерної архітектури, комп’ютерних схем, мікропроцесорних систем та комп’ютерних мереж;

- набуття знань та вдосконалення навиків використання інструментів розробки програмного забезпечення;

- набуття фундаментальних знань в галузі методології проектування систем управління інформацією та знання веб-технологій;

- формування навичок організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп’ютерної інформації та вміння їх використовувати в контексті професійної діяльності;

- вміння вирішувати аналітичні та технічні проблеми, з якими будуть стикатися студенти в своїй роботі в майбутньому;

- розвинути навики обслуговування інформаційних систем;

- вдосконалення навиків написання науково-дослідних робіт з навчальної дисципліни.

алгоритми, електронні обчислювальні машини

Курс Комп’ютерні науки тісно пов’язаний з наступними навчальними дисциплінами: Інформаційні технології, Теорія алгоритмів, Інформаційні системи та мережі, Інформатика, Дискретна математика, Чисельні методи, Теорія інформації.

Комп’ютерні науки з’явилися в середині 30-х років XX століття в результаті об’єднання теорії математичної логіки та електронних систем. Першою публікацією в галузі інформатики вважається відома стаття, опублікована в 1936 році Алана Тьюринга «On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem», в якій було введено поняття машини Тьюринга.

Найбільш відомими фахівцями в галузі вивчення Комп’ютерних наук являються такі зарубіжні вчені, як: Маков А.І., Корольов Л.Н., Разборов А.А., Дж. Глєнн Брукшир, Брілов Д. Серед вітчизняних науковців слід виділити Пасічника В.В., Вереса О.М., Берко А.Ю., Фоміна М.П., Катренко Л.А., Лопотко О.В., Щербина Ю.М.

комп’ютерні науки, інформаційні технології

Отже, вивчаючи курс Комп’ютерні науки студент отримує змогу глибоко оволодіти знаннями у сфері сучасних технологій та можливість отримати високооплачувану роботу в сучасних компаніях, як вітчизняних так і зарубіжних.

Студент повинен володіти великою кількістю знань та інформації, розвивати свої вміння та навики. Також кожен студент бажає отримувати відмінні оцінки за наукові роботи, проте не завжди встигає їх вчасно виконувати. Саме ІЦ KURSOVIKS якісно та у найкоротші терміни виконає будь-який вид наукової роботи (есе, реферат, курсову роботу та інші види наукових робіт).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!