Роздрукувати сторінку

Моделі і методи проектування інформаційних систем як навчальна дисципліна

« Назад

Моделі і методи проектування інформаційних систем – це різноманітні способи моделювання та побудови інформаційних систем, які підтримуються специфічними інструментами проектування.

Моделі і методи проектування інформаційних систем – це навчальна дисципліна, яка вивчає теоретичні та практичні аспекти системного аналізу та проектування інформаційних систем, методологію аналізу та проектування інформаційних систем.

життєвий цикл

Предметом дисципліни Моделі і методи проектування інформаційних систем являються інформаційні системи. Об’єктом дисциплін Моделі і методи проектування інформаційних систем являється сукупність методів та моделей, що використовуються при проектуванні інформаційних систем.

Метою вивчення курсу Моделі і методи проектування інформаційних систем є вивчення та практичне освоєння теоретичних і практичних методів системного аналізу і проектування інформаційних систем в рамках різноманітних технологічних підходів, а також отримання комплексу знань з дисципліни необхідних для виконання науково-дослідних проектів.

Завданнями навчальної дисципліни Моделі і методи проектування інформаційних систем є:

- ознайомлення із загальнотеоретичними поняттями щодо інформаційних систем, їх характеристик та структури;

- набуття вмінь застосовувати основні методи інформаційного моделювання;

- ознайомлення з основними методами функціонального моделювання;

- ознайомлення з основними методами аналізу інформаційних ресурсів предметних областей;

- формування вмінь щодо розробки різноманітних інформаційних систем та всіх етапах життєвого циклу;

- вдосконалення навиків щодо планування робіт і управління розробкою і супроводом інформаційних систем;

- набуття вмінь здійснювати проектування інформаційних систем;

- вивчення складу і структури різних класів економічних інформаційних систем як об’єктів проектування;

- ознайомлення з сучасними технологіями проектування інформаційних систем;

- оволодіння методикою обґрунтування ефективності застосування набутих знань на практиці при проектуванні досліджуваних систем.

інформаційне моделювання, системний аналіз

Навчальний курс Моделі і методи проектування інформаційних систем вивчають у сукупності з такими галузями знань, як: Комп’ютерні науки, Інформатика, Інформаційні системи, Проектування інформаційних систем.

Моделі та методи проектування інформаційних систем беруть свій початок з середини ХХ століття. Саме тоді при розробці великомасштабних інформаційних систем були створені спеціальні засоби проектування і моделювання інформаційних систем, що дозволяло б зробити їх роботу більш ефективно скоротити час створення інформаційних систем, усунути існуючі помилки та неточності, що виникають при їх функціонуванні.

Моделі і методи проектування інформаційних систем у своїх працях досліджували, як зарубіжні, так і українські дослідники. Серед найбільш відомих вчених виділимо наступних: Йордон Є., Аргіла К., Буч Г., Коваленко В.В., Хетагуров Я.А. Серед українських дослідників слід виділити: Катренко А.В., Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В.

моделі і методи проектування інформаційних систем

Отже, за результатами вивчення дисципліни студент отримують ґрунтовні знання та навики у професійній сфері, можливість створювати і використовувати моделі інформаційних систем, проводити їх якісний аналіз. Набуті за результатами вивчення курсу навики можуть бути використані також при проектуванні сучасних інформаційних систем.

Ви хочете отримати відмінну оцінку за написання наукової роботи, проте у вас зовсім немає часу? Зверніться до ІЦ Курсовікс. Наші спеціалісти швидко та якісно допоможуть Вам виконати будь-який вид наукових робіт, включаючи лабораторні роботи та науково-дослідні проекти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!