Роздрукувати сторінку

Мови програмування як навчальна дисципліна

« Назад

Мови програмування – навчальна дисципліна, яка займається вивченням системи командних позначень для опису алгоритмів.

Мови програмування наука про створення і застосування штучних команд для задавання певного режиму роботи програмного забезпечення.

Курс-Мови-програмування

Мови програмування – це предмет, що вивчає методологію командного опису алгоритмів.

Мови програмування – це лексичні, семантичні й синтаксичні мовні одиниці, які складають основу команди, якою активується робота програмного забезпечення комп’ютера.

Мови програмування – це упорядкований набір команд, призначених для керування користувача комп’ютерною технікою. Саме команди штучної мови є предметом вивчення курсу Мови програмування.

Об’єктом предмета Мови програмування є види мов програмування, які використовуються певним суб’єктом для створення програм.

Відкриття людиною мов програмування дало можливість налагодити взаємодію між апаратною складовою комп’ютера і користувачем. Адже саме завдяки програмному забезпеченню (а це є результат програмування) можливий діалог у системі «комп’ютер – користувач». Перші обчислювальні машини не мали програмного комплексу, що унеможливило керування їх роботою з боку користувача.

Предмет Мови програмування є особливо цінним у системі підготовки програмістів. З огляду на це, завданнями вивчення дисципліни Мови програмування є:

- ознайомити студентів із понятійним апаратом предмета та сформувати уявлення про систему програмування;

- сформувати у студентів стійку мотивацію до вивчення якомога більшої кількості мов програмування;

- навчити студентів працювати з різним програмним забезпеченням на рівні експерта;

- сформувати у студентів уміння виявляти та усувати програмні неполадки у роботі програмного забезпечення персонального комп’ютера;

- навчити студентів описувати алгоритми певними мовами програмування і забезпечувати виконання описаних програм.

Мови-програмування

Визначені завдання дають змогу сформулювати мету вивчення дисципліни Мови програмування, що полягає у набутті практичних навичок розробки, забезпечення функціонування програмного забезпечення персонального комп’ютера.

Базою для успішного опанування дисципліни Мови програмування є ґрунтовні знання з таких предметів, як: інформатика та комп’ютерна техніка, математика, інформаційні технології, інформаційні системи та мережі, алгоритми, алгоритмізація та програмування.

Першу у світі мову програмування у середині 50-хх років ХХ століття розробив німецький дослідник Конрад Цузе. Але ця мова не набула поширення й упровадження. Апогей розвитку мов програмування припадає на злам ХХ – ХХІ століть. На сьогодні відомо понад 2,5 тис. мов програмування різних рівнів.

Цікавим є такий парадокс: перші обчислювальні машини не мали програмного забезпечення, але перші мови програмування з’явились ще до появи комп’ютерів. Першими програмованими пристроями були ткацькі верстати, піаніно-програвачі.

Отже, навчальна дисципліна Мови програмування створює великі можливості не тільки для автоматизації процесів роботи з інформацією, але й для налагодження ефективної роботи комп’ютерного обладнання, забезпечення умов для коректної роботи користувача з програмним забезпеченням його персонального комп’ютера.

Активне впровадження мов програмування внесло суттєві корективи у людську діяльність. Адже апаратний комплекс комп’ютера без програмного забезпечення – це просто набір пристроїв, а от апаратно-програмна складова комп’ютерного обладнання – це потужний інструмент взаємодії між користувачем і комп’ютером.

Предмет-Мови-програмування

На сьогодні вважається, що кожен програміст повинен знати і працювати з декількома мовами програмування.

Зазвичай, не кожен студент, опановуючи професійні знання та вміння, має достатньо часу для підготовки різних наукових робіт. Як діяти за таких умов? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко купити презентацію або курсову з курсу Мови програмування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!