Роздрукувати сторінку

Мережеві операційні системи як навчальна дисципліна

« Назад

Організація доступу користувачів до ресурсів мережі, оптимізацію взаємодії між апаратною і програмною складовою частинами вивчає дисципліна Мережеві операційні системи. Предметом вивчення курсу Мережеві операційні системи є мережеві ресурси, які є у доступі користувача, а об’єктомопераційні системи, що гарантують цей доступ.

Мережеві операційні системи - це навчальна дисципліна, яка досліджує можливості операційних систем, які забезпечують роботу користувача з мережевими ресурсами.

Курс-Мережеві-операційні-системи

Мережеві операційні системи – це прикладне програмне забезпечення, що гарантує доступ користувачів до мережевих ресурсів і підтримує користування цим доступом.

Мережеві операційні системи – це курс, що займається вивченням особливостей застосування мережевих ресурсів користувачем.

До системи понять навчальної дисципліни Мережеві операційні системи входять терміни: операційна система, користувач, мережеві ресурси, інформація.

Операційна система – це впорядкований комплекс програм, що забезпечує роботу з різними видами даних.

Мережеві ресурси – це будь-яка інформація та прикладні програми, з яким може працювати користувач, маючи певні можливості встановленої на його персональному комп’ютері операційної системи.

Дуже часто буває так, що можливості встановленої на персональному комп’ютері користувача операційної системи не підтримують роботу з певним мережевим ресурсом, у цьому випадку для коректної роботи з даними потрібно встановити адекватну мережевому ресурсу операційну систему. Таку роботу виконує спеціаліст з мережевих операційних систем.

Мережеві-операційні-системи

Введення навчальної дисципліни Мережеві операційні системи у систему вищої освіти має ряд завдань:

- поглибити у студентів навички роботи в операційних системах;

- навчити студентів самостійно працювати з мережевим ресурсом у будь-якій операційній системі;

- навчити студентів адаптуватись під особливості різних операційних систем;

- сформувати у студентів вміння використовувати можливості операційних систем для вирішення професійних задач.

Основною метою вивчення дисципліни Мережеві операційні системи є формування у студентів умінь і навичок працювати у різних операційних системах, налагоджувати їх роботу під потреби користувача.

До питань вивчення мережевих операційних систем звертались Шеховцов В.А., Таненбаум Ендрю.

Сьогодні без операційної системи неможливо уявити роботу користувача з комп’ютером. Проте цікаво, що перші комп’ютери узагалі не мали операційних систем. Вони складались тільки з апаратного комплексу, призначеного розробки й виконання певних робіт і, звісно, не містили програмного комплексу, за допомогою якого користувач міг би керувати електронно-обчислювальною технікою.

Інформатика та комп’ютерна техніка, архітектура комп’ютерів, мови програмування, інформаційна мережа Інтернет, комп’ютерні системи та мережі, інформаційні технології – це фундаментальні дисципліни, необхідні для ґрунтовного опанування предмета Мережеві операційні системи.

Предмет-Мережеві-операційні-системи

Отож, навчальна дисципліна Мережеві операційні системи значно розширює можливості користувачів, даючи їм доступ ефективно працювати з ресурсами мережі та застосовувати можливості операційних систем для удосконалення системи роботи з інформаційними даними. Мережеві операційні системи створюють оптимальні умови для взаємодії користувача з комп’ютером.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр Kursoviks, де можна швидко купити методичні рекомендації або дипломну з курсу Мережеві операційні системи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!