Роздрукувати сторінку

Операційні системи як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Операційні системи» вивчає класичні основи операційних систем (ОС), їх архітектуру, алгоритми та методи, що застосовуються при їх розробці; вивчає ОС компанії Microsoft, сімейства UNIX / Linux і ін.

Навчальна дисципліна «Операційні системи та середовища» є загально професіональною і дає базові знання для освоєння загальнопрофесійних дисциплін «Інформаційні технології», спеціальних дисциплін «Системи баз даних», «Інструментальні засоби розробки апаратно-програмних систем», «Мікропроцесори і мікропроцесорні системи», «Периферійні пристрої ВТ».

курс-ОС

Для вивчення даної дисципліни необхідні знання з дисципліни «Інформатика».

В результаті освоєння курсу ОС студент повинен:

-- Мати уявлення:

- про роль і місце знань з дисципліни «Операційні системи» при освоєнні суміжних дисциплін за обраною спеціальністю і в сфері професійної діяльності.

Навчальна-дисипліна-Операційні-системи

-- Знати:

- види і типи сучасних ОС;

- складові частини і особливості роботи ОП Ms-Dos і Windows;

- сервісні програмні засоби;

- призначення, функції і структуру операційної системи (ОС), класифікацію комп'ютерних систем, особливості ОС для різних класів комп'ютерних систем, архітектуру комп'ютерної системи;

- поняття процесу, управління процесами, планування і диспетчеризацію процесів;

- стратегію і критерії диспетчеризації процесів;

- поняття ресурсу, види ресурсів, управління ресурсами;

- управління пам'яттю;

- синхронізацію процесів, семафори, їх використання для вирішення завдань взаємовиключення і синхронізації;

- тупики (deadlocks), методи запобігання та виявлення тупиків;

- файлову систему на диску;

- системи введення-виведення;

- можливості систем Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008/7;

- можливості системи Linux;

- ОС для хмарних обчислень (cloud computing) - Windows Azure.

-- Вміти:

- працювати в системах Ms-Dos і Windows, а так само в оболонці Norton Commander;

- користуватися сервісними програмами: архиватором Rar, ZIP, MS-DOS, Windows.

- користуватися антивірусними програмами: Doctor Web, NOD32 і т. д.;

- використовувати отримані знання з операційним системам для роботи в сфері програмування;

- вирішувати завдання виробничої і технологічної діяльності на професійному рівні, включаючи: розробку алгоритмічних і програмних рішень в області системного і прикладного програмування;

- використовувати в науковій і пізнавальній діяльності, а також у соціальній сфері професійні навички роботи з інформаційними та комп'ютерними технологіями.

Операційні-системи

-- Володіти:

- здатністю здобувати нові наукові і професійні знання, використовуючи сучасні освітні та інформаційні технології;

- здатністю застосовувати в професійній діяльності сучасні мови програмування, операційні системи, електронні бібліотеки і пакети програм, мережеві технології;

- технологією роботи на комп'ютері в середовищі сучасних ОС.

ОС

Отже, важливість даної дисципліни полягає у тому, що знання ОС сприяє становленню зрілого мислення програміста, доброму знанню мережевих технологій і протоколів, віртуальних машин, методів сучасного програмування.

У будь-який час ви можете замовити дипломну роботу чи проект з курсу Операційні системи на сайті http://kursoviks.com.ua/.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!