Роздрукувати сторінку

Архітектура комп’ютерів як навчальна дисципліна

« Назад

Архітектура комп’ютерів – навчальна дисципліна, яка займається вивченням набору важливих з позиції користувача характеристик персонального комп’ютера.

Архітектура комп’ютерів галузь комп’ютерної інженерії, яка досліджує функціонал актуальних для користувача властивостей апаратно-програмного комплексу персонального комп’ютера.

Архітектура комп’ютерів – це предмет, що ґрунтовно вивчає будову, функції, налаштування, режими роботи комп’ютерної техніки.

Архітектура-комп'ютерів

Предметом вивчення курсу Архітектура комп’ютерів є апаратне та програмне забезпечення персонального комп’ютера.

Об’єктом предмета Архітектура комп’ютерів є набір характеристик апаратно-програмного комплексу персонального комп’ютера.

Завданнями вивчення дисципліни Архітектура комп’ютерів є:

- розширення системи знань про будову та функції персонального комп’ютера;

- поглиблення умінь роботи з прикладними програмами персонального комп’ютера;

- вироблення умінь працювати технічною та програмною складовими персонального комп’ютера на рівні не тільки користувача, але й експерта;

- оволодіння практичними уміннями здійснювати налаштування апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера;

- вироблення навичок здійснювати підбір та адаптацію апаратно-програмного комплексу під конкретні потреби користувача або залежно від специфіки роботи суб’єкта господарювання, у якому такий користувач працює;

- оволодіння уміннями вносити власні технічні пропозиції щодо оптимізації роботи користувача з комп’ютерною технікою;

- формування навичок діагностувати неполадки у роботі апаратно-програмного комплексу комп’ютера та за можливості усувати їх;

- вироблення умінь проектувати та створювати найтиповіші локальні комп’ютерні мережі з урахуванням специфіки діяльності користувача чи певного підприємства, установи, організації;

- формування навичок роботи з технічною документацією до комп’ютерної техніки.

Курс-архітектура-комп'ютерів

Метою вивчення дисципліни Архітектура комп’ютерів є формування у студентів умінь і навичок здійснювати підбір і налаштування апаратно-програмного комплексу персонального комп’ютера та створення найтиповіших локальних мереж.

Архітектуру комп’ютерів вивчали Рудометов Е., Рудометов В., Гейн А., Сенокосов А., Кушніренко А., Лебедевг В.

Цікаво, що основоположною в архітектурі комп’ютерів сьогодні вважається схема відомого математика та теоретика обчислювальної техніки Джона фон Неймана, що працював над створенням однієї із перших електронно-обчислювальних машин.

Предмет Архітектура комп’ютерів тісно пов'язаний з вивченням таких дисциплін, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, людино-комп’ютерний інтерфейс, комп’ютерні системи та мережі, адміністрування комп’ютерних систем і мереж.

Актуальність вивчення дисципліни Архітектура комп’ютерів зумовлена необхідністю здійснювати ефективний підбір і налаштування апаратного і програмного забезпечення персонального комп’ютера залежно від потреб користувачів.

Отже, навчальна дисципліна Архітектура комп’ютерів дає можливість студентам здійснювати адаптацію будови, функцій, властивостей і характеристик персонального комп’ютера під потреби користувача, що у подальшому сприятиме удосконаленню системи роботи з різноманітною інформацією.

Предмет-архітектура-комп'ютерів

Сучасний фахівець з архітектури комп’ютерів ґрунтовно знає апаратно-програмний комплекс персонального комп’ютера, має високий рівень інформаційно-цифрової компетентності та технічної грамотності.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр Курсовікс, де можна швидко зробити доповідь або курсову з курсу Архітектура комп’ютерів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!