Роздрукувати сторінку

Інтелектуальний аналіз даних як навчальна дисципліна

« Назад

Інтелектуальний аналіз даних – навчальна дисципліна, яка займається аналізом діяльності суб’єкта господарювання за допомогою систем штучного інтелекту.

Інтелектуальний аналіз даних наука про створення і застосування інтелектуальних систем обробки й аналізу інформації залежно від потреб користувача.

Інтелектуальний аналіз даних – це предмет, що вивчає методологію здійснення аналітичних досліджень різних напрямів діяльності підприємства із максимальним використанням у цьому процесі систем інтелектуальної обробки інформації.

Інтелектуальний-аналіз-даних

Керівники підприємств різних галузей економіки давно задумувались над тим, як їм фахово й всебічно проаналізувати діяльність очолюваного ними суб’єкта господарювання. Тому, починаючи з 70-х рр. минулого сторіччя, вони починали використовувати найманих працівників – так званих аналітиків, котрі мали провести всебічний аналіз діяльності підприємства й розробити певні висновки, які можна впровадити у практику роботи. Але у такій ситуації керівники були фактично позбавлені можливості самим спостерігати за об’єктивністю цього процесу. Це й зумовило розробку й упровадження інтелектуальних програм, які здійснюють аналіз діяльності підприємства цілком об’єктивно, не залежать від волі користувача, але працюють, як інтелект людини.

Інтелектуальна програма – це прикладний програмний продукт спеціального призначення, за допомогою якого можна здійснювати створення, введення, опрацювання й аналіз різної інформації, що стосується діяльності підприємства та, власне, є предметом вивчення курсу Інтелектуальний аналіз даних.

Курс-Інтелектуальний-аналіз-даних

Об’єктом предмета Інтелектуальний аналіз даних є види інтелектуальних програм, використовуваних суб’єктом господарювання для проведення аналітичної діяльності.

До понятійної бази навчальної дисципліни Інтелектуальний аналіз даних входять такі терміни: інтелектуальна програма, бази даних, інформація, користувач.

Результати інтелектуального аналізу даних використовуються для прийняття управлінських рішень.

Предмет Інтелектуальний аналіз даних є особливо цінним у системі підготовки аналітиків, менеджерів середньої та вищої ланки, представників бізнесу, адже він дозволяє за допомогою інтелектуальних програм розробляти моделі управлінських рішень з подальшим впровадженням їх у практику. З огляду на це, завданнями вивчення дисципліни Інтелектуальний аналіз даних є:

- ознайомити студентів із понятійним апаратом предмета та розширити уявлення про галузі й способи застосування прикладних програм спеціального призначення;

- навчити студентів шукати у мережі та за потреби створювати нові інтелектуальні програми, призначені для аналітики й розробки на її основі конкретних управлінських рішень;

- сформувати у студентів практичні навички роботи з інформацією з використанням інтелектуальних програм, налаштовувати й адаптувати останні під потреби користувача.

Визначені завдання дають змогу сформулювати мету вивчення дисципліни Інтелектуальний аналіз даних, що полягає у компетентному аналізі інформації засобами інтелектуальних програм з метою досягнення конкретної кінцевої мети, якою є управлінське рішення, здатне удосконалити напрями діяльності підприємства.

Створення і функціонування систем інтелектуального аналізу даних вивчали у своїх працях іноземні дослідники: Дейт К., Еккель Б., Бергер А., Горбач І., Гаврилова Т., Хорошевський В.

Базою для успішного опанування дисципліни Інтелектуальний аналіз даних є ґрунтовні знання з таких предметів, як: інформатика та комп’ютерна техніка, математика, інформаційні технології, інформаційні системи та мережі, нейромережі, імітаційне моделювання економічних процесів та систем, менеджмент організацій.

Оскільки інтелектуальний аналіз даних базується на аналогах людського мозку, тобто на системах штучного інтелекту, то цікаво знати, що перший аналог людського інтелекту був розроблений у 50-х рр. ХХ ст. Він називався «Snark».

Крім того, примітний є факт річної економії мережею універсамів Великобританії 700 тис. дол., що стало можливим завдяки впровадженню систем інтелектуального аналізу даних.

Предмет-Інтелектуальний-аналіз-даних

Отже, навчальна дисципліна Інтелектуальний аналіз даних створює великі можливості для проведення об’єктивного аналізу діяльності підприємства й упровадження ефективних управлінських рішень, спрямованих на досягнення максимального прибутку від господарської діяльності та раціонально організованої кадрової політики.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко купити контрольну або курсову з курсу Інтелектуальний аналіз даних.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!