Роздрукувати сторінку

Методи та системи розпізнавання образів як навчальна дисципліна

« Назад

Методи та системи розпізнавання образів – навчальна дисципліна, яка вивчає програмне забезпечення, призначене для зчитування, порівняння та інтерпретації зображень або відеоінформації.

Методи та системи розпізнавання образів це предмет, що досліджує методику та технологію співставлення образної інформації.

Курс-Методи-та-системи-розпізнавання-образів

Актуальність предмета Методи та системи розпізнавання образів зумовлена подальшим науково-технічним прогресом, стрімким впровадженням інформаційних новацій у різні галузі людської діяльності, розвитком інформаційних технологій і розширенням сфер їх застосування. Людина віддавна прагнула ідентифікувати образи предметів, явищ, осіб, які її оточують. І спочатку для цього вона користувалась лише зоровим аналізатором.

Для ефективної роботи користувачів із зображувальною інформацією запроваджена навчальна дисципліна Методи та системи розпізнавання образів, предметом вивчення якої є образні дані, отримані на основі фото, відео, картин, портретів. Зазвичай, доводиться мати справу із оригінальними фотографіями, фото, зробленими на основі відеоінформації.

Об’єктом предмета Методи та системи розпізнавання образів є набір програмних продуктів, призначених для ідентифікації зображень.

Методи-та-системи-розпізнавання-образів

Завданнями вивчення дисципліни Методи та системи розпізнавання образів є:

- набуття навичок розробки з прикладними програмами, призначеними для розпізнавання образів;

- формування інформаційно-цифрової компетентності;

- опанування умінь грамотної роботи із зображувальною інформацією;

- набуття умінь пошуку, ідентифікації та інтерпретації образів предметів, явищ, осіб у певних базах даних;

- вироблення навичок роботи з базами даних, що містять зображувальну інформацію.

Оволодіння системою знань, умінь, навичок ідентифікації зображень із використанням програмних продуктів персонального комп’ютера або мережевих ресурсів – це мета вивчення дисципліни Методи та системи розпізнавання образів.

Про актуальність предмета Методи та системи розпізнавання образів свідчать численні праці іноземних дослідників, таких як: Д.А. Форсайт, Джин Понс, Джордж Стокман, Линда Шапиро, А.Л. Горелик, В.А. Скрипкин.

Предмет Методи та системи розпізнавання образів тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, обробка зображень, інформаційні технології, людино-комп’ютерний інтерфейс, алгоритми, комп’ютерні системи та мережі, експертні системи, системи штучного інтелекту, інтелектуальний аналіз даних.

Цікаво, що найпоширенішою сферою застосування методів і систем розпізнавання образів можна вважати криміналістику. Такий підхід до роботи із зображеннями ефективний тоді, коли потрібно ідентифікувати особу, яка міститься на фото чи запису із камер відеоспостереження, співставити із зразками, наявними у базах даних. Це часто допомагає у розкритті складних кримінальних справ.

Дещо спрощена система ідентифікації образів існує у соціальних мережах. Також методи та системи розпізнавання образів ефективні для ідентифікації давніх речей побуту, предметів праці тощо.

Найпримітивнішим прикладом розпізнавання образів є розпізнавання сигналів світлофора і реакції на них.

Створення систем розпізнавання образів пов’язане із застосуванням принципів побудови систем штучного інтелекту, інтелектуальної робототехніки.

Предмет-Методи-та-системи-розпізнавання-образів

Отож, навчальна дисципліна Методи та системи розпізнавання образів створює передумови для інтелектуального опрацювання зображень з метою їх ідентифікації.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко зробити доповідь або курсову з курсу Методи та системи розпізнавання образів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!