Роздрукувати сторінку

Діагностування обчислювальних систем як навчальна дисципліна

« Назад

Діагностування обчислювальних систем – навчальна дисципліна, яка вивчає діагностику апаратно-програмного комплексу персонального комп’ютера.

Діагностування обчислювальних систем це предмет, що досліджує методологію перевірки надійності роботи комп’ютерної техніки.

Діагностування-обчислювальних-систем

Діагностування обчислювальних систем це курс, що займається вивченням специфіки, етапів та комплексу технічних і організаційних процедур, спрямованих на діагностику ступеня надійності функціонування комп’ютерної техніки.

Діагностування обчислювальних систем здійснюється зазвичай за допомогою тестових програм, адаптованих під конкретну користувацьку аудиторію.

Предметом вивчення курсу Діагностування обчислювальних систем є апаратне і програмне забезпечення персонального комп’ютера.

Об’єктом предмета Діагностування обчислювальних систем є способи й процедури, призначені для діагностики комп’ютерної техніки відповідно до потреб і запитів користувачів.

Предмет-Діагностування-обчислювальних-систем

Завданнями вивчення дисципліни Діагностування обчислювальних систем є:

- поглиблення та систематизація знань про будову та функції персонального комп’ютера;

- опанування методики проведення діагностики рівня технічної та програмної надійності комп’ютерної техніки;

- вироблення умінь удосконалювати й робити пропозиції користувачеві щодо оновлення апаратно-програмного комплексу залежно від результатів його діагностики;

- формування здатності виявляти причини недоліків у роботі комп’ютерної техніки й на основі результатів діагностики усувати їх;

- оволодіння уміннями робити підбір засобів діагностики персонального комп’ютера;

- формування навичок прогнозувати роботу комп’ютерного устаткування за наслідками діагностики;

- оволодіння навичками доцільного вибору тестових програм для діагностики обладнання комп’ютера;

- опанування методології та технології удосконалення тестових програм для діагностики персонального комп’ютера.

Метою вивчення дисципліни Діагностування обчислювальних систем є формування у студентів умінь і навичок проводити перевірку надійності апаратної та програмної складової персонального комп’ютера.

Діагностування обчислювальних систем сприяє удосконаленню роботи користувача з комп’ютерною технікою.

Діагностування обчислювальних систем досліджували вітчизняні практики Л.М. Заміховський, М.В. Васильєв, Л.О. Штаєр та зарубіжні науковці Крейг Хант, Лоу Д., Нанс Б., Золотов З.

Предмет Діагностування обчислювальних систем тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, архітектура комп’ютерів, комп’ютерні системи та мережі, програмування.

Отже, навчальна дисципліна Діагностування обчислювальних систем покликана налагодити й оптимізувати повсякденний діалог користувача з комп’ютерною технікою.

Курс-Діагностування-обчислювальних-систем

Спеціаліст з діагностування обчислювальних систем – це технічно обізнана людина, яка уміє грамотно працювати з апаратним і програмним забезпеченням комп’ютерного устаткування у тестовому й основному режимах, виявляти хиби у роботі комп’ютера і їх причини та у межах своєї компетенції усувати технічні та програмні перешкоди коректній роботі комп’ютерної техніки.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Курсовікс, де можна швидко зробити реферат або контрольну з курсу Діагностування обчислювальних систем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!