Роздрукувати сторінку

Реляційні бази даних як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Реляційні бази даних – вивчає основні принципи побудови реляційних баз даних, системи управління базами даних, принципи їх проектування і методи створення баз даних для їх наступної експлуатації.

Мета викладання дисципліни:

1) Дати студентам такі базові знання з теорії баз даних:

- основні поняття і принципи побудови баз даних (БД) і інформаційних систем;

- можливості сучасних систем управління базами даних (СУБД);

- класичні та сучасні синтаксичні моделі даних;

- технології створення БД і додатків;

- теоретичні основи логічного проектування БД в рамках реляційного підходу.

2) Прищепити і відпрацювати у студентів вміння і навички створення БД і роботи в середовищі конкретної системи управління базами даних.

курс-Реляційні-бази-даних

Завдання вивчення дисципліни Реляційні бази даних полягають в тому, щоб дати студентам:

- теоретичні відомості про реляційні бази даних;

- теоретичні основи по системам управління базами даних (СУБД);

- теоретичні відомості про подання структур даних в пам’яті ЕОМ;

- теоретичні відомості і практичні навички проектування баз даних і вибору необхідної моделі даних;

- теоретичні відомості про промислові СУБД і практичні навички адміністрування професійної СУБД;

- теоретичні основи і практичні навички роботи з мовами маніпулювання даними SQL;

- теоретичні основи і практичні навички аналітичної обробки і управління даними та ін.

Дисципліна Реляційні бази даних відноситься до циклу загально фахових дисциплін федерального компонента і вимагає попереднього вивчення таких дисциплін, як «Теорія економічних інформаційних систем», «Обчислювальні системи, мережі та телекомунікації», «Інформатика і програмування».

На дану дисципліну спирається дисципліна «Теорія інтелектуальних систем».

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

-- ЗНАТИ:

- мови опису і маніпулювання даними;

- технології організації реляційних БД,

-- ВМІТИ:

- побудувати модель предметної області (ПО) і створити відповідну їй БД;

- організувати введення даних в БД і забезпечити маніпулювання даними;

- формулювати запити до БД.

-- ВОЛОДІТИ НАВИЧКАМИ:

- роботи в конкретній СУБД;

- використання Case-засобів для автоматизованого проектування, адміністрування БД.

Реляційні-бази-даних

Таким чином, даний курс дозволяє освоїти теорію баз даних та класичну реляційну модель даних і її сучасні різновиди.

Якщо вам потрібно зробити наукову, або будь-яку іншу студентську роботу, а у вас немає натхнення, бажання або ж немає часу. Тоді ви можете замовити курсову роботу чи консультаційний проект з курсу Реляційні бази даних на нашому сервісі Курсовікс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!