Роздрукувати сторінку

Математичні моделі трансформаційної економіки як навчальна дисципліна

« Назад

Математичні моделі трансформаційної економіки – це галузь знань, що вивчає трансформаційні процеси в економіці, моделі розвитку економіки та стратегії економічного розвитку.

Математичні моделі трансформаційної економіки – це навчальний курс, направлений на ознайомлення студентів зі стратегії розвитку економіки та особливості її моделювання, принципи відстеження змін що відбуваються в економіці, особливості прогнозування процесів, що відбуваються в сучасній економіці, а також їх структури.

економічний розвиток

Предметом досліджуваного курсу Математичні моделі трансформаційної економіки являється економіка та стратегія її розвитку. Об’єктом курсу Математичні моделі трансформаційної економіки являються трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці.

Метою вивчення курсу Математичні моделі трансформаційної економіки є набуття студентами знань щодо особливостей моделювання економіки у період її трансформування та формування вмінь побудови по статистичним даним моделей трансформаційної економіки.

Завданнями дисципліни Математичні моделі трансформаційної економіки є:

- ознайомлення студентів з основними економічними поняттями;

- формування у студентів сучасного світогляду у сфері економіки та творчого мислення;

- поглиблене вивчення характеристик трансформації економічних систем в контексті узагальнення теорії та практики соціально-економічного розвитку країни;

- дослідження закономірностей трансформації національних систем;

- ознайомлення студентів з основними видами та етапами циклів трансформації;

- набуття навичок математичного моделювання економічних об’єктів;

- формування практичних навичок у побудові та застосуванні математичних методів та моделей трансформаційної економіки на основі статистичних даних;

- набуття навичок застосування математичних методів для вивчення економічних об’єктів;

- знання основ математичного аналізу економічних інформаційних процесів;

- закріплення теоретичних знань шляхом практичного застосування виконуючи лабораторні роботи.

моделювання економіки, статистичні дані

Математичні моделі трансформаційної економіки пов’язані з наступними навчальними дисциплінами: Економічна кібернетика, Трансформаційна економіка та економічна політика держави, Трансформаційна економіка, Математична економіка.

Як галузь знань математичні моделі трансформаційної економіки почали формуватися в кінці ХХ століття.

Математичні моделі трансформаційної економіки вивчали наступні зарубіжні вчені: Клебанова Т.С., Раєвнєва Є.В., Стрижиченко К.А. Серед вітчизняних вчених слід виділити: Корхін А.С., Турчанінова І.Ю., Минакова О.П., Салов В.О., Ніколаєва Т.Г., Корсунський Г.Я., Потапова Н.А., Клочко О.В.

Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі економіки нерозривно пов'язана з концептуальним розумінням та всебічним дослідженням складних та динамічних процесів трансформації на основі оцінки глобальності проблем та завдань, що виникають у процесі соціально-економічних перетворень.

математичні моделі трансформаційної економіки

Фахівець, який володіє знаннями із досліджуваного курсу, безумовно має змогу працювати як у вітчизняних так і у зарубіжних компаніях.

Навчаючись в університеті будь-який студент хоче отримувати відмінні оцінки за наукові роботи, проте не завжди має змогу якісно їх виконувати. Для того, щоб не хвилюватися за якість Вашої наукової роботи, Ви можете замовити її в ІЦ KURSOVIKS. Наші спеціалісти у найкоротші терміни та якісно виконають курсову чи магістерську роботу. Ви не тільки гарантовано отримаєте позитивну оцінку, а також зекономите власний час.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!