Роздрукувати сторінку

Гуманістична інформатика як навчальна дисципліна

« Назад

Гуманістична інформатика – навчальна дисципліна, яка займається вивченням методів, прийомів і процесів створення, обробки, перетворення, використання, накопичення, зберігання інформаційних даних у різних сферах життя і діяльності людини з урахуванням поваги до неї як найвищої суспільної цінності.

Гуманістична інформатика – наука про етичне, толерантне використання інформаційних технологій у будь-якій галузі.

Гуманістична-інформатика

Гуманістична інформатика – це галузь інформатики, що вивчає етику роботи з найрізноманітнішою інформацією.

Предметом вивчення курсу Гуманістична інформатика є інформаційна діяльність будь-якого підприємства, установи, організації.

Об’єктом предмета Гуманістична інформатика є способи роботи з інформацією (збирання, систематизація, накопичення, передавання, обмін інформацією) та її обробки.

Завданнями вивчення дисципліни Гуманістична інформатика є:

- розширення можливостей застосування інформатики та комп’ютерної техніки;

- вироблення умінь етичної роботи з інформацією (повага до авторського права та інтелектуальної власності);

- формування здатності критичної роботи з інформацією;

- вироблення етичної поведінки особи в інформаційному просторі та публічному обміні інформацією.

Метою вивчення дисципліни Гуманістична інформатика є формування у студентів умінь і навичок етичного використання інформації, урахування поваги до людини та результатів її праці при роботі з інформаційними даними.

Курс-гуманістична-інформатика

Проблема гуманістичної інформатики на сьогодні залишається малодослідженою у працях вітчизняних і зарубіжних науковцях.

Базою для успішного опанування дисципліни Гуманістична інформатика є ґрунтовні знання з таких предметів, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні технології, етика ділових відносин, право інтелектуальної власності.

Актуальність вивчення дисципліни Гуманістична інформатика зумовлена інформаційним розвитком суспільства та невпорядкованим використання різних масивів інформації, що демонструє нівелювання гуманістичних цінностей суспільства, неповагу до людини та результатів її діяльності.

Отже, навчальна дисципліна Гуманістична інформатика дає можливість студентам навчитись етичної роботи з різними видами інформації з урахуванням засад гуманізму.

Гуманістична інформатика – це навчальна дисципліна, у якій оптимально поєднано знання інформаційних технологій та гуманістичної складової освіти, зокрема з етики, основ правових знань.

Цікаво, що знання з гуманістичної інформатики входять до інформаційно-цифрової компетентності, якою мають володіти особи, що здобувають освіту. Це задекларовано у проекті Міністерства освіти і науки України «Нова школа: простір освітніх можливостей». Це підтверджує важливість вивчення дисципліни Гуманістична інформатика.

Предмет-гуманістична-інформатика

Сучасний фахівець із гуманістичної інформатики повинен на високому рівні знати етичні норми, чинні правові акти, необхідні для толерантної роботи із користувачами інформаційних даних, бути обізнаними з об’єктами інтелектуальної власності, використовуваними в інформаційному просторі. Крім того, не будуть зайвими практичні навички роботи з апаратним і прикладним забезпеченням персональних комп’ютерів.

Звісно, що не кожен студент, опановуючи перспективну на ринку праці спеціальність, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як діяти у такій ситуації? Варто звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко замовити реферат з предмета Гуманістична інформатика та навіть купити якісно виконану фахівцями ІЦ КУРСОВІКС курсову або дипломну роботу з дисципліни Гуманістична інформатика. Наші спеціалісти виконають Вашу роботи за Вас якісно, зручно, оперативно й вигідно.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!