Роздрукувати сторінку

Інформатика як навчальна дисципліна

« Назад

Інформатика – навчальна дисципліна, яка вивчає процес створення, використання, оброблення, накопичення, систематизації різної інформації з урахуванням вимог і запитів користувача.

Інформатика – це галузь знань, що досліджує методологію й технологію опрацювання інформаційних даних із використанням апаратно-програмного комплексу комп’ютера або прикладних програм, доступних в інформаційних мережах.

Інформатика

Інформатика - предмет, що вивчає керування інформаційними потоками даних із використанням з цією метою засобів апаратно-програмного комплексу комп’ютера або мережевих ресурсів.

Інформатика – сфера суспільних відносин, що пов’язані з етичним використанням інформаційного ресурсу конкретних користувачів чи програмного функціоналу мережі Інтернет.

Інформатика виникла у зв’язку з необхідністю використання, обробки й передавання інформаційних даних. Для цього були створені й використовувались обчислювальні машини, що давали змогу оптимізувати роботу з інформацією. Адже саме інформація є предметом вивчення дисципліни Інформатика. Це може бути економічна, виробнича, управлінська, а також текстова, графічна, відео- чи аудіоінформація.

Інформатика базувалась на математичних знаннях. Попередниками сучасних комп’ютерів були громіздкі та великогабаритні обчислювальні машини, які були зорієнтовані на опрацювання числових даних. Теперішні персональні комп’ютери спроможні обробляти різні види інформації залежно від потреб користувача.

Курс-Інформатика

Об’єктом вивчення курсу Інформатика є апаратно-програмний комплекс комп’ютера або мережеві ресурси, призначені для роботи з інформаційними даними. Це, власне, є способи й засоби оброблення інформації.

Розширення уявлень користувача про систему роботи з інформаційними даними, вироблення умінь створювати, систематизувати, узагальнювати та передавати інформацію усім можливим зацікавленим суб’єктам, здійснювати оброблення даних з використанням мережевого ресурсу або функціоналу персонального комп’ютера, адаптуватися до роботи з інтерфейсом різних програм – це завдання вивчення дисципліни Інформатика.

Предмет Інформатика тісно пов’язаний з рядом навчальних дисциплін, які є наступними в опануванні ІТ-компетентності, зокрема такими, як: обробка даних, моделі та структура даних, інформаційно-комунікаційні технології, людино-комп’ютерний інтерфейс, комп’ютерні системи та мережі, інформаційна мережа Інтернет, інформаційні системи у мережі.

Розвитку інформатики як науки присвячені праці таких дослідників, як: В.В Зубенко., Л.Л. Омельчук, Б.М. Малиновський, В.С. Пономаренко, І.В. Журавльова, В.В. Туманов.

Робота з інформацією за допомогою комп’ютерного забезпечення стала можливою завдяки використанню програм. З огляду на це, цікавим є той факт, що першу у світі програму написала чарівна особа аристократичного походження, графиня Ада Лавлейс, яка була англійським математиком і завдяки своєму здобутку ще й вважається першим у світі програмістом. За походженням перша у світі жінка-програміст була дочкою всесвітньо відомого англійського поета-романтика Байрона, автора поеми «Паломництво Чайльд Гарольда».

Таким чином, навчальна дисципліна Інформатика сприяє оптимізації та автоматизації роботи з інформаційними потоками даних, дає можливість раціонально використовувати ресурси мережі та апаратно-програмний комплекс комп’ютера для опрацювання інформації, яка стосується різних напрямів діяльності підприємства, різних сторін життя людини.

Предмет-Інформатика

Отже, Інформатика спрямована на реалізацію інформаційних потреб конкретних користувачів та полегшує доступ до інформації людства у цілому.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Курсовікс, де можна швидко замовити наукову статтю або бакалаврську з курсу Інформатика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!