Роздрукувати сторінку

Інженерія проектування інформаційних систем як навчальна дисципліна

« Назад

Інженерія проектування інформаційних систем – навчальна дисципліна, що займається вивченням методів, прийомів, технологій розробки інформаційних систем і вимоги до їх функціонування.

Інженерія проектування інформаційних систем – предмет, що вивчає урахування вимог до інформаційних систем у процесі їх створення.

Інженерія проектування інформаційних систем – нова галузь знань, що охоплює методологію створення інформаційних систем і низку вимог до них.

Інженерія-проектування- інформаційних-систем

Саме завдяки функціонуванню інформаційних систем досягається високий рівень ефективності застосування інформаційних технологій.

Інженерія проектування інформаційних систем передбачає розробку таких типів інформаційних систем:

- інформаційно-пошукові (призначені для пошуку актуальної інформації);

- розрахунково-логічні (застосовуються для логічних операцій або автоматизації розрахунків);

- експертні (використовуються для проведення консультування, діагностування, моніторингу тощо).

Найпростішими у користуванні є інформаційно-пошукові системи. Вони легко проектуються і адаптуються під будь-якого користувача мережі. Працювати з розрахунково-логічними, а тим більше з експертними інформаційними системами без чітких інструкцій важко або й неможливо. Процес їх проектування громіздкий і вимагає великої бази знань і даних.

Курс-інженерія-проектування-інформаційних-систем

Предметом вивчення курсу Інженерія проектування інформаційних систем є процес розробки й використання інформаційних систем на певному підприємстві, установі, організації.

Об’єктом предмета Інженерія проектування інформаційних систем є різні способи роботи з інформаційними даними, що використовуються у конкретній інформаційній системі; новітні інформаційні технології, що використовуються для роботи з масивами даних.

Завданнями вивчення дисципліни Інженерія проектування інформаційних систем є:

- вироблення чітких вимог до інформаційних систем;

- розробка методології проектування інформаційних систем;

- удосконалення системи роботи конкретного підприємства, установи, організації з інформацією;

- проектування інформаційних систем залежно від специфіки діяльності суб’єкта господарювання.

Метою вивчення дисципліни Інженерія проектування інформаційних систем є формування у студентів умінь і навичок вирішення організаційно-технічних завдань, пов’язаних проектуванням інформаційних систем, автоматизація й оптимізація роботи з інформаційними даними.

Ґрунтовною працею з інженерії проектування інформаційних систем можна вважати дослідження Марченко А.В. До інженерії проектування інформаційних систем у своїх працях опосередковано зверталися Ізбачков Ю.С., Гайдамакин Н.А., Грицунов О.В.

Цікаво, що проектування інформаційних систем дає можливість передбачити у їх структурі не тільки розрахунки, логічні схеми, консультування, а навіть прийняття раціональних управлінських рішень, вироблення стратегії розвитку підприємства.

Інженерія проектування інформаційних систем тісно пов’язана з такими предметами, як: вища математика, інформатика та комп’ютерна техніка, теорія ймовірностей, програмування, алгоритмізація.

Отже, навчальна дисципліна Інженерія проектування інформаційних систем дає можливість студентам опанувати теоретичні знання та практичні навички, необхідні для оптимізації роботи підприємства з інформацією та клієнтами.

Предмет-інженерія-проектування-інформаційних-систем

Фахівець з інженерії проектування інформаційних систем спеціаліст високого технічного рівня, що володіє практичними уміннями та здатен розробляти та здійснювати технічний супровід інформаційних систем.

Звісно, що не кожен студент, опановуючи технічну спеціальність, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації. Треба не гаючи часу звертатися в Інформаційний центр KURSOVIKS, де можна швидко замовити наукову статтю з предмету Інженерія проектування інформаційних систем або зробити магістерську роботу з дисципліни Інженерія проектування інформаційних систем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!