Роздрукувати сторінку

Інтегровані системи моніторингу як навчальна дисципліна

« Назад

Інтегровані системи моніторингу – навчальна дисципліна, яка вивчає способи й засоби вивчення й оцінки стану певного об’єкта у певний проміжок часу.

Термінологію предмета Інтегровані системи моніторингу становлять поняття моніторингу та системи моніторингу, а також об’єкта моніторингу.

Моніторинг – це систематичне спостереження за станом певного об’єкта.

Система моніторингу – це упорядкований й адаптований до певної мети набір процедур, спрямований на відстеження об’єкта та змін у ньому у динаміці.

Інтегровані-системи-моніторингу

Інтегрована система моніторингу – це комплекс різноманітних способів, засобів і технологій, спрямованих на всебічне дослідження різних аспектів існування конкретного об’єкта.

Об’єктом моніторингу, як правило, є певний вид діяльності. Наприклад, об’єктом моніторингу може бути освітня, економічна, управлінська діяльність.

Інтегровані системи моніторингу дають можливість об’єктивно оцінити об’єкт, внести корективи, досягнути максимальної ефективності діяльності підприємства. Тому предметом вивчення курсу Інтегровані системи моніторингу може бути будь-який напрям діяльності підприємства, а то й узагалі довільний вид людської діяльності, що відповідно підлягають моніторингу.

Об’єктом предмета Інтегровані системи моніторингу є засоби, за допомогою яких здійснюється моніторинг. Це можуть бути спостереження, аналіз стану, ґрунтовне вивчення, експеримент тощо.

З огляду на це, Інтегровані системи моніторингу – це галузь знань, що вивчає методологію застосування інформаційних технологій при дослідженні стану об’єкта моніторингу.

Курс-Інтегровані-системи-моніторингу

Завданнями вивчення дисципліни Інтегровані системи моніторингу є:

-- Формування знань про:

- значення моніторингу у практичній діяльності людини;

- способи й засоби його проведення;

- методику аналізу результатів моніторингу;

- способи інтерпретації результатів моніторингу.

-- Оволодіння уміння щодо:

- виокремлення об’єкта моніторингу;

- застосування певних засобів проведення моніторингу;

- вибору способу моніторингових досліджень;

- підбиття підсумків моніторингових досліджень та урахування їх результатів у практичній діяльності;

- розробки рекомендацій про методику проведення моніторингу.

Оволодіння вміння проводити моніторингові дослідження з використанням інформаційних технологій, узагальнювати їх результати та впроваджувати їх у діяльність підприємства – це мета вивчення дисципліни Інтегровані системи моніторингу.

Застосування моніторингових досліджень найрізноманітніше: починаючи від моніторингу умінь студентів, продовжуючи моніторингом економічних чи екологічних систем і завершуючи моніторингом оприлюднення результатів науково-педагогічних досліджень. Цікаво, що останній вид моніторингу – це діяльність електронних бібліотек, що забезпечує доступ людства до суспільних надбань.

Предмет Інтегровані системи моніторингу тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: експертні системи, обробка даних, моделі та структура даних, інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології.

Предмет-Інтегровані-системи-моніторингу

Таким чином, навчальна дисципліна Інтегровані системи моніторингу сприяє об’єктивній оцінці ситуації, що склалась у певному напрямі діяльності підприємства та її коригуванню задля досягнення максималізації позитивних її сторін і мінімізації деструктивних ризиків.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ Курсовікс, де можна швидко замовити дослідно-експериментальну розробку або магістерську роботу з курсу Інтегровані системи моніторингу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!