Роздрукувати сторінку

Методи та засоби подання знань як навчальна дисципліна

« Назад

Методи та засоби подання знань – це сукупність методів, за допомогою яких здійснюється опрацювання знань в системах штучного інтелекту шляхом їх структуризації та формалізації.

Методи та засоби подання знань – це навчальна дисципліна, що вивчає математичний апарат подання знань у системах штучного інтелекту.

штучний інтелект, моделі подання знань

Предметом дисципліни Методи та засоби подання знань являються методи та способи опрацювання знань. Об’єктом дисципліни Методи та засоби подання знань являються знання в системах штучного інтелекту.

Метою вивчення курсу Методи та засоби подання знань є набуття студентами базових уявлень та знань з особливостей побудови інтелектуальних систем та штучного інтелекту.

Навчальна дисципліна Методи та засоби подання знань ставить перед студентами наступні завдання:

- ознайомлення з основними поняттями та принципами побудови баз знань;

- вивчення основних проблем, які виникають при використанні систем штучного інтелекту;

- ознайомлення з основними моделями подання знань;

- формування навиків розробляти семантичні портали знань;

- вивчення структури експертних систем і основних принципів їх розробки;

- вивчення основних методів теорії розпізнавання образів, що застосовуються при вирішенні інтелектуальних завдань;

- набуття вмінь використовувати типові інструментальні засоби для створення конкретних експертних систем в різних предметних областях;

- формування вмінь використовувати методами і засобами подання знань;

- оволодіння мовами програмування інтелектуальних систем;

- оволодіння методами пошуку рішень, що застосовуються в системах штучного інтелекту.

інтелектуальні системи

Навчальна дисципліна Методи та засоби подання знань перебуває у тісних взаємозв’язках з наступними курсами: Експертні системи, Детерміновані моделі дослідження операцій та оптимізації інформаційних систем, Основи дискретної математики, Об’єктно-орієнтоване програмування, Організація баз даних та знань.

Стрімкий розвиток галузі знань Методи та засоби подання знань пов’язують з інтенсивним розвитком штучного інтелекту, що припадає на 70-ті роки ХХ століття. Застосування систем штучного інтелекту відкрило шлях до створення прикладних систем в різноманітних сферах людської діяльності. Враховуючи історію створення штучного інтелекту можна назвати історією створення Методів та засобів подання знань.

Методи та засоби подання знань перебувають під пильним оком вчених з усіх країн світу. Серед зарубіжних вчених слід виділити: Осуга С., Саєкі Ю., Уєно Х., Кондрашина Е.Ю., Літвінцев Л.В., Поспелова Д.А. Окремі аспекти досліджуваної навчальної дисципліни вивчали наступні вітчизняні науковці: Субботін О.О., Стенін О.А., Глибовець І.

методи та засоби подання знань, програмні засоби

Отже, стрімкий розвиток науки та техніки робить практично неможливим ручну обробку інформації людиною та висуває вимоги створювати спеціально призначені системи, однією з яких є штучний інтелект. Тому сьогодні навчальний курс Методи та засоби подання знань є одним із провідних навчальних курсів, вивчаючи який студенти мають змогу отримати новітню та прогресивну спеціальність.

Будь-який студент хоче отримувати відмінні оцінки за написання наукових робіт. Адже саме якість написаної студентом наукової роботи свідчить про отримані ним за результатами навчання знання. Проте у студента не завжди є час та змога займатися написанням курсових робіт, індивідуальних завдань чи рефератів. Для розв’язання зазначеної проблеми Ви можете замовити наукову роботу в ІЦ Курсовікс. Наші спеціалісти швидко та якісно виконають реферат, курсову чи магістерську роботу, напишуть для Вас актуальну статтю на обрану Вами тему. Наша команда допоможе Вам отримати відмінну оцінку та позитивні емоції.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!