Роздрукувати сторінку

Прийняття проектних рішень, як навчальна дисципліна

« Назад

У сучасних умовах різко зростає відповідальність за прийняття проектних рішень, які, як правило, доводиться приймати в умовах невизначеності вихідних даних при обмежених ресурсах і термінах. Невірні проектні рішення тягнуть за собою цілий ряд негативних наслідків, що виражаються в нераціональних економічних і тимчасових витратах як в період створення розроблюваного об'єкта, так і в період його експлуатації.

Дисципліна Прийняття проектних рішень – вивчає сутність та шляхи оптимізації процесу прийняття рішення в області конкретних завдань за допомогою відповідних математичних методів і програмного інструментарію з використанням сучасних комп'ютерних технологій шляхом формування знань, умінь і навичок відповідних компетенцій.

дисципліна-Прийняття-проектних-рішень

Метою вивчення дисципліни Прийняття проектних рішень є освоєння студентами сучасних підходів, методів і прийомів, що дозволяють гарантувати з високою ймовірністю прийняття найбільш бажаних проектних рішень.

Основні завдання дисципліни Прийняття проектних рішень:

1) Придбання студентами знань в області прийняття проектних рішень;

2) Придбання навичок проведення попередніх техніко-економічних обґрунтувань проектних розрахунків і рішень;

3) Освоєння сучасних методів прийняття проектних рішень;

4) Придбання навичок виділення типових ситуацій прийняття проектних рішень;

5) Освоєння методів пошуку ідей при вирішенні проектних завдань.

Дисципліна Прийняття проектних рішень входить в варіативну частину «Математичного і природничого циклу» підготовки бакалаврів.

 Студент, який розпочинає вивчення дисципліни Прийняття проектних рішень повинен знати основи наступних навчальних дисциплін: «Екологія», «Основи теорії кінцевих автоматів», «Теорія автоматичного управління», «Дискретна математика», «Програмування та алгоритмізація», «Технологічні процеси автоматизованих виробництв», « Економіка та управління виробництвом», «Організація і планування автоматизованих виробництв», «Проектування автоматизованих систем», «Мехатронні і робототехнічні системи».

Дисципліни, які вивчаються одночасно: «Автоматизація управління життєвим циклом продукції», «Безпека життєдіяльності», «Автоматизація технологічних процесів і виробництв», «Інтегровані системи проектування і управління».

Дисципліна Прийняття проектних рішень вивчається студентами в останній навчальний семестр, тому результати її вивчення будуть використані при підготовці випускної кваліфікаційної роботи і в подальшій професійній діяльності випускника.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

-- Знати:

- системний підхід до проектування;

- структуру процесу проектування;

- методи аналізу проектних рішень;

- методи синтезу і оптимізації проектних рішень;

- пошук рішень в системах автоматизованого проектування;

- пошук рішень в інтелектуальних системах;

- особливості управлінських завдань прийняття рішень.

-- Вміти:

- будувати моделі задач синтезу і оптимізації проектних рішень.

-- Володіти:

- навичками вирішення завдань синтезу і оптимізації при проектуванні.

Прийняття-проектних-рішень

Отже, даний курс націлений на отримання студентами знань про особливості і принципи прийняття проектних рішень і оволодіння практичними навичками вирішення завдань у цій сфері.

Скоро сесія, а ви ще не виконали завдання з дисципліни Прийняття проектних рішень, є оптимальний вихід з цієї ситуації - замовити курсову або тести з курсу Прийняття проектних рішень на сайті інформаційного центру «Kursowiks».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!